Bài đăng mới:

HT Kiền Bái- Bài Viết Mới

Phim cơ đốc mới nhất

Những áng thơ ca mới nhất


Câu Kinh Thánh cho ngày hôm nay:

Hội Thánh Kiền Bái » » Dàn Bài Huấn Luyện Chứng Đạo Sâu Rộng (EE)

Dàn Bài Huấn Luyện Chứng Đạo Sâu Rộng (EE)

In bài
Cỡ chữ:Dàn Bài Huấn Luyện Chứng Đạo Sâu Rộng (EE) Evangelism Explosion Do Mục Sư Tiến Sĩ Tôn Thất Bình Biên Soạn  (Microsoft PowerPoint) 


page_white_office Chung dao bai 01 trang bi tin huu.ppt
page_white_office Chung dao bai 02 chung dao nep song.ppt
page_white_office Chung dao bai 03 xay dung moi quan he.ppt
page_white_office Chung dao bai 04 chia se loi chung.ppt
page_white_office Chung dao bai 05 dac cac cau hoi.ppt
page_white_office Chung dao bai 06 an dien va con nguoi.ppt
page_white_office Chung dao bai 07 duc chua troi & chua jesus.ppt
page_white_office Chung dao bai 08 duc tin.ppt
page_white_office Chung dao bai 09 su tiep nhan chua.ppt
page_white_office Chung dao bai 10 cham soc tin huu.ppt
page_white_office Chung dao bai 11 tuyen mo va nhan rong.ppt
page_white_office Chung dao bai 12 doi pho voi su chong doi.ppt
page_white_office Chung dao bai 13 nhung buoc tiep theo.ppt
page_white_office Chung dao seminar 01 receiving the light nen tang chung dao.ppt
page_white_office Chung dao seminar 02 preparing the light phuong phap chung dao.ppt
page_white_office Chung dao seminar 03 sending the light thuc hanh chung dao.ppt
page_white_office Chung dao trong nep song hang ngay way of life ee.ppt


Nguồn: Hội Thánh Sức Sống Mới, hoithanhsucsongmoi, hoi thanh suc song moi, 
Hội Thánh Sức Sống Mới, hoithanhsucsongmoi, hoi thanh suc song moi, Hội Thánh Sức Sống Mới, hoithanhsucsongmoi, hoi thanh suc song moi, Hội Thánh Sức Sống Mới, hoithanhsucsongmoi, hoi thanh suc song moi, Hội Thánh Sức Sống Mới, hoithanhsucsongmoi, hoi thanh suc song moi, Hội Thánh Sức Sống Mới, hoithanhsucsongmoi, hoi thanh suc song moi, Hội Thánh Sức Sống Mới, hoithanhsucsongmoi, hoi thanh suc song moi, Hội Thánh Sức Sống Mới, hoithanhsucsongmoi, hoi thanh suc song moi, Hội Thánh Sức Sống Mới, hoithanhsucsongmoi, hoi thanh suc song moi, Hội Thánh Sức Sống Mới, hoithanhsucsongmoi, hoi thanh suc song moi, Hội Thánh Sức Sống Mới, hoithanhsucsongmoi, hoi thanh suc song moi, Hội Thánh Sức Sống Mới, hoithanhsucsongmoi, hoi thanh suc song moi, Hội Thánh Sức Sống Mới, hoithanhsucsongmoi, hoi thanh suc song moi, Hội Thánh Sức Sống Mới, hoithanhsucsongmoi, hoi thanh suc song moi, Hội Thánh Sức Sống Mới, hoithanhsucsongmoi, hoi thanh suc song moi, Hội Thánh Sức Sống Mới, hoithanhsucsongmoi, hoi thanh suc song moi, Hội Thánh Sức Sống Mới, hoithanhsucsongmoi, hoi thanh suc song moi, Hội Thánh Sức Sống Mới, hoithanhsucsongmoi, hoi thanh suc song moi,  
Bài viết mới nhất :
Bạn là TÁC GIẢ:
Thành Viên:
Share this article :

SỨC KHỎE- ĐỜI SỐNG

Xem tất cả Sức khỏe đời sống »

SẮC ĐẸP

Xem tất cả Sắc đẹp »

GIA CHÁNH

Xem tất cả Gia chánh »

MẸ & BÉ

Xem tất cả Mẹ và bé »