Bài đăng mới:

CHƯƠNG TRÌNH HY VỌNG
Chương Trình Thứ Tư,ngày 29/10/2014Đề Tài: Đức Tin Trông Đợi - Sáng Thế Ký 22

Bài Đăng Mới Đăng

Phim cơ đốc mới nhất

Những áng thơ ca mới nhất


Câu Kinh Thánh cho ngày hôm nay:
Chào mừng quý vị đến với Hoithanhkienbai's Blog. Xem tốt nhất ở Google Chrome. Nếu quý vị không xem hoặc không nghe được, xin vui lòng ấn phím F5. Và BQT không chấp nhận những Comments [Nhận xét] ẩn danh.

Thuyết tiến hóa hữu thần

Hiện nay trong giới khoa học tiếp cận với thuyết tiến hóa của Charles Darwin theo hai quan điểm: (1) Những người sử dụng thuyết tiến hóa như một chứng cứ để phủ nhận quyền tạo hóa của Đức Chúa Trời, họ là những nhà tiến hóa vô thần. (2) Những người xem tiến hóa như là một tiến trình trong sự sáng tạo của Đấng Tạo hóa. Đây là những nhà khoa học có niềm tin nơi Thượng Đế. Như chúng ta biết chính Darwin cũng là người đã tin nơi Thượng Đế, ông đã từng học ba năm trong trường đại học Cambridge về khoa thần học để làm mục sư, nhưng sau chuyển sang nghiên cứu sinh vật học. Như chúng ta đã nghe Darwin nó về Chúa, về niềm tin rõ ràng rồi. Trong những môn đệ của ông có những nhà khoa học vừa tin vào Thượng Đế nhưng cũng vừa chấp nhận thuyết tiến hóa và không có gì  mâu thuẫn ở đây, khi chúng ta xem xét kỹ sự trình bày của các nhà tiến hóa hữu thần, qua lăng kính khoa học. Nhứt là bảng mã gen của tiến sĩ Francis Collins sẽ cho chúng ta thấy nhiều điều thú vị trong sự sáng tạo Chúa đối với muôn loài, đặc biệt là loài người. Trong bài nầy tôi sẽ nói về THUYẾT TIẾN HÓA HỮU THẦN.

I. THẾ NÀO LÀ TIẾN HÓA HỮU THẦN?

Tiến hóa hữu thần là một quan điểm nghiên cứu thuyết tiến hóa theo chiều hướng thừa nhận và tin vào Nguyên Nhân Đầu Tiên hay Nguyên Nhân Tối Cao trong công cuộc sáng tạo vũ trụ vạn vật hiện hữu và tin rằng chính Nguyên Nhân Đầu Tiên đó đã đặt để luật tiến hóa trong các loài vật để ngày càng phát triển tốt hơn, mạnh mẽ hơn. Họ cũng tin rằng Đức Chúa Trời đã điều khiển tiến trình của sự tiến hoá trong các loài vật. Tiến hóa hữu thần chứng minh các sinh vật ra từ một gốc. Nhưng cái “Gốc” ở đây không phải là từ một tế bào hay một con vật hạ đẳng, mà từ Nguyên Nhân Đầu Tiên khôn ngoan tuyệt vời, đã phối trí và điều khiển mọi sự vật sinh ra và phát triển theo quy luật mầu nhiệm và kín giấu.

II. SỰ RA ĐỜI CỦA THUYẾT TIẾN HÓA HỮU THẦN

Sự xuất hiện của tiến hóa hữu thần trong bối cảnh phản ứng của Cơ Đốc giáo đối với thuyết tiến hóa của Darwin và sự thất bại của các tổ chức Thiên Chúa giáo nhằm bảo vệ niềm tin Cơ Đốc tại Hoa kỳ, như Sáng Tạo luận và Thiết kế Thông minh, làm cho Thánh Kinh dường như phản khoa học. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về các tổ chức trên trước khi đi vào nghiêm cứu Tiến hóa hữu thần.

1. Thất bại của các tổ chức bảo vệ niềm tin Cơ Đốc

Vào năm 2004, tổ chức Gallup đưa ra ba câu hỏi về nguồn gốc và sự phát triển con người:

(1) Con người đã phát triển qua hơn một triệu năm từ những dạng thức kém phát triển, nhưng Chúa là người hướng dẫn quá trình đó?
(2) Con người đã phát triển trải qua hằng triệu năm, từ những dạng thức kém phát triển hơn, nhưng Chúa không có vai trò gì trong quá trình đó?
(3) Chúa đã dựng nên con người khá giống với hình dạng hiện tại, vào một thời điểm nào đó trong khoảng 10.000 năm?  Và kết quả như sau:
      43% chọn phương án 3.
      13% chọn phương án 2.
      3,38% chọn phương án 1. (1)

Trong giới khoa học hiện đại đã hình thành một quan điểm gọi là Tiến Hóa Hữu Thần. Đây là quan điểm tương đối mới đối với thế giới. Tiến sĩ Collins là người tiêu biểu cho các nhà tiến hóa hữu thần. Francis Collins đưa ra tỉ lệ mà Google thống kê về các quan điểm thuyết tiến hóa như sau: (2)
      Tiến hóa hữu thần:      01
      Sáng tạo luận:            10
      Thiết kế thông minh:   140

Chúng ta cần biết qua về các quan điểm trên đây

a.  Sáng tạo luận (YEC) và những người theo Sáng tạo luận gọi là Creationest, là những người tin rằng:

(1) Ađam và Êva do Chúa tạo dựng chứ không có tổ tiên nào khác. 
(2) Họ tin rằng mọi vật từ ban đầu cứ giữ nguyên như vậy cho đến ngày nay. 
(3) Họ tin Sáng thế ký đoạn 1 và 2 theo nghĩa đen với ngày 24 giờ! 
(4) Chấp nhận “tiến hóa vi mô”, nghĩa là những thay đổi nhỏ trong các loài xảy ra thông qua quá trình chọn lọc tự nhiên và biến dị.
(5) Phủ nhận “tiến hóa vĩ mô” quá trình cho phép tiến từ loài nầy sang loài khác. 
(6) Căn cứ những di chỉ hóa thạch cho thấy sự sai sót trong học thuyết của Darwin là không tìm thấy các vật trung gian của chim, rùa, voi, ca heo. Tuy nhiên, gần đây các nhà khoa học đã tìm thấy di chỉ hóa thạch của những loài vật trên. Vì vậy thách thức đối với Sáng tạo luận là:
(1) Không giải thích được sự khác nhau giữa tuổi thọ của vũ trụ theo TK và khoa học.
(2) Không thể hiểu Sáng thế ký 1, 2 theo nghĩa đen.
(3) Những di chỉ hóa thạch về chim, voi, rùa, cá heo gây khó khăn giữa Sáng tạo luận và khoa học.


Theo Sáng tạo luận những tiến bộ của khoa học là một mối đe dọa đối với Chúa nên họ ra sức bảo vệ Ngài trước các chủ thuyết khoa học. Tuy nhiên, tiến sĩ Collins trả lời rằng: “Liệu Đức Chúa Trời có cần được bảo vệ không? Chúa chẳng phải là tác giả của các quy luật vũ trụ? Ngài chẳng phải là nhà khoa học vĩ đại nhất hay sao? Đã đến lúc tín nhân Cơ Đốc phải đối mặt với khoa học. Vì vậy, tín nhân Cơ Đốc phải nghiên cứu kỹ Lời Chúa để hiểu đúng và giữ đức tin, đồng thời cũng nhìn thấy khoa học không phải là mối đe dọa cho niềm tin Cơ Đốc, ngược lại nó là một trong những chứng cứ củng cố niềm tin Cơ Đốc và các dữ kiện Thánh Kinh. Các nhà khoa học hữu thần tin rằng khi khoa học càng tiến bộ sẽ giúp làm sáng tỏ chân lý Thánh Kinh hơn.

b. Thiết kế thông minh (Intelligent Design: ID)

Xuất hiện từ năm 1976-1991, người sáng lập là Phillip Johnson, một luật sư Thiên Chúa giáo tại đại học California, Berkeley. Với ông còn có Michael Behe, giáo sư sinh học và William Dembski, nhà toán học. Thiết kế thông minh xuất hiện trong bối cảnh ngành tư pháp Mỹ thất bại trong việc đưa Sáng tạo luận vào dạy trong các trường học. Sáng tạo luận thất bại đã ảnh hưởng đến Thiết kế thông minh, làm cho Thiết kế thông minh bị phê bình chỉ trích. Nhưng thực sự Thiết kế thông minh có những điểm tốt như tiến sĩ Collins đã phát biểu: “Phong trào nầy xứng đáng được cân nhắc nghiêm túc”. Thiết kế thông minh gồm có ba định đề chính:

(1) Sự tiến hóa thúc đẩy quan điểm vô thần và do vậy chắc chắn bị những người tin vào Chúa bác bỏ.

(2) Thuyết tiến hóa về cơ bản là chưa hoàn thiện, vì nó không thể lý giải cho sự phức tạp của tự nhiên. Các nhà khoa học trong nhóm Thiết kế thông minh đã chứng minh cho thấy, sự phức tạp của sự phát triển đồng bộ các tế bào trong sinh vật là không thể do sự tiến hóa đồng bộ mà “tất cả các cơ quan hình thành từ hằng tỉ hay tỉ tỉ tế bào được tạo dựng khiến các nhà khoa học phải kính nể. Chẳng hạn đôi mắt con người là một camera phức tạp với cấu trúc phực tạp, khiến cho cả đến các chuyên gia quang học xuất sắc nhất cũng phải cảm thấy ngưỡng mộ.” Vì vậy, Thiết kế thông minh đã giúp những người hoài nghi nhận thức có một nhà thiết kế thông minh bằng ngôn ngữ của khoa sinh hóa học, di truyền học và toán học.

(3) Nếu tiến hóa thuyết không thể đưa ra lý giải sự phức tạp, thì phải tin rằng có một người thiết kế thông minh vào quá trình đó. Và quá trình hình thành các thành phần trong hằng tỉ tỉ tế bào phải do nhà thiết kế đó điều khiển. Dầu không nói rõ ra nhưng ai cũng hiểu nhà thiết kế thông mình đó không ai khác hơn là Đức Chúa Trời.(3)

Tuy nhiên, Thiết kế thông minh cũng chưa phải là câu giải đáp tối ưu cho vấn đề khoa học và niềm tin Cơ Đốc. Các nhà thần học cho rằng Thiết kế thông minh “mô tả Chúa như một Đấng sáng tạo vụng về chuyên chỉnh sửa những thiếu sót từ kế hoạch sáng tạo ban đầu. Đối với người có đức tin thì Chúa là Đấng thông thái tuyệt diệu, sự sáng tạo thiên tài của Chúa là trọn vẹn.” (4) 

Thách thức đối với Thiết kế thông minh:

(1) Không được các nhà khoa học đón nhận vì người chủ xướng không phải là nhà khoa học.
(2) Thiết kế thông minh không phải là một khoa học.
(3) Không phù hợp với những phát minh mới của khoa học.
(4) Mô tả Chúa là vụng về chuyên chỉnh sửa những sai sót trong quá trình sáng tạo.

III. SỰ XUẤT HIỆN CỦA TIẾN HÓA HỮU THẦN

Tiến hóa hữu thần do tiến sĩ Francis Collins, Giám đốc dự án giải mã gen người sáng lập và công bố qua tập sách THE LANGUAGE OF GOD (Ngôn ngữ của Chúa), xuất bản tại Hoa Kỳ năm 2006. Collins rất thận trọng khi dùng từ ghép Bio-Logos để mô tả quan điểm tiến hóa hữu thần của mình. Chữ Bios có nghĩa là sự sống, còn Logos là Lời, đồng nghĩa với Chúa. Như vậy, Biologos có nghĩa: 
“Chúa là cội nguồn của tất cả sự sống và sự sống thể hiện ý chí của Chúa.”

1. Vài nét về Francis Collins

Tiến sĩ Francis Collins sinh tại Shemandoah, bang Virginia, Hoa kỳ trong thập niên 40 của thế kỷ 20. Cha mẹ ông đều là tín đồ Tin Lành nên Collins được đưa vào ban hát nhà thờ từ khi Collins mới lên năm tuổi. Collins được nuôi dạy trong lời Chúa. Có lần vào năm lên 9 tuổi, Collins ham thích xem ca nhạc, mà hôm ấy trời lại mưa, nên Collins cầu nguyện xin Chúa ngừng cơn mưa để ông đi xem ca nhạc và hứa sẽ không hút thuốc lá nữa. Quả thật, Chúa làm cho trời ngừng mưa. Từ đó Collins không bao giờ hút thuốc. Lớn lên Collins theo đuổi ngành hóa học, nhưng không cảm thấy hứng thú nên ông vào học y khoa tại trường đại học Virginia. Sau đó ông theo học chương trình tiến sĩ hóa tại đại học Yale. Nhưng khi càng tiến sâu hơn vào việc nghiên cứu khoa học, ông trở thành người bất khả tri và cuối cùng ông trở thành người vô thần.

Con đường nghiên cứu khoa học của Collins mở sang một lối mới, đó là vào tháng 12/1973 ông bắt đầu chọn công trình giải mã gen người. Đang miệt mài vừa khám bịnh vừa nghiên cứu gen người. Ngày kia có một bà cụ đến khám bịnh và trong khi chuyện trò, bà cụ hỏi Collins: Anh tin vào điều gì? Collins trả lời: “Cháu không chắc lắm!” Câu hỏi đã đánh thức lương tâm Collins và ông trăn trở nhiều ngày trước quyết định hoặc làm chứng nhân ủng hộ Chúa hay là chống lại đức tin. Đang lúc hoang mang, ông đến với một Mục sư để xin tư vấn, vị Mục sư đã trao cho Collins quyển sách: Mere Christianity của C.S. Levis (đã dịch ra tiếng Việt). Levis vốn là một học giả xuất thân từ trường đại học Oxford, những luận cứ Levis nêu ra trong sách đã thuyết phục Collins và khôi phục niềm tin nơi Chúa. Từ luật đạo đức trong con người cho đến lòng vị tha đến nỗi phải hi sinh thân mình. Collins suy nghĩ từ đâu con người có những giá trị tinh thần đó, há chẳng phải nó đến từ Chúa sao? Ông tự vấn mọi điều đó có phải đến từ Đức Chúa không? Ngài có phải là người sáng tạo vật lý học, toán học và khơi nguồn cho sự vận hành của vũ trụ 14 tỉ năm về trước không? Dầu ông rất ái mộ nhà bác học Einstein, nhưng Collins không theo quan điểm bất khả tri của Einstein, ngược lại Collins còn tin chắc rằng: Chúa thực hữu, Ngài có quan hệ mật thiết với thế giới loài người. Chính Chúa ban cho chúng ta những trải nghiệm về Chúa, để chúng ta có thể hiểu về Ngài (khác với nhóm Bất khả tri), Đức Chúa thiêng liêng chính trực, đầy lòng khoan dung, yêu điều thiện, ghét điều ác. Cuối cùng Collins nhận thấy rằng: “Niềm tin vào Chúa giờ đây dường như là hợp lý hơn là hoài nghi.” (5)

Một cụ già ngồi bên bờ sông Hằng cố gắng vớt con bọ cạp, nhưng mỗi lẫn đụng đến nó thì nó cắn. Cứ như thế sau nhiều lần bị cắn đau đớn mà không vớt được nó. Có người quở bà sao dại thế, nhưng bà cụ nói: “Cắn là bản tánh của bọ cạp. Tại sao chúng ta không chối bỏ bản tánh của mình để cứu lấy nó?”

Collins nhìn nhận trải qua dòng lịch sử, tôn giáo ở nhiều giai đoạn có những sai trật, gây ảnh hưởng không tốt giữa vòng nhân loại, nhưng không vì đó mà chúng ta loại bỏ Chúa. Vì vậy, sự đánh giá chân thực về chân lý của tôn giáo là dựa vào việc nhìn nhận dòng nước trong sạch, tinh khiết chứ không phải chiếc thùng gỉ sét! “Phần lớn những đau khổ xảy ra trên thế giới nầy là do con người gây ra cho nhau. Chính con người chứ không phải là Chúa tạo ra những con dao, mũi tên, khẩu súng, quả bom và tất cả những dụng cụ tra tấn hằng thế kỷ”. Chúa đã ban cho con người ý chí tự do và khả năng làm những điều con người mong muốn. Nhưng đáng tiếc là con người không làm theo luật đạo đức và không sống theo ý muốn Chúa nên gây ra bao thảm họa cho thế giới nầy.

Chúa có nhiều cách dạy dỗ con người, riêng với Collins, nhà khoa học, Ngài dạy ông qua công việc giải mã gen người, một công việc hết sức trí tuệ và phức tạp. Trong đời sống gia đình ông rất đau khổ khi con gái ông bị kẻ bất lương xâm hại tình dục. Nhưng ông cảm nhận rằng trong trải nghiệm đau đớn đó, con gái ông có thể chia sẻ và khuyên nhủ làm an lòng kẻ nào rơi vào tình trạng tương tự.

2. Lý thuyết của tiến hóa hữu thần: Bao gồm

(1) Vũ trụ hình thành từ không không cách đây hằng tỉ năm.
(2) Đặc tính của vũ trụ dường như có sự điều chỉnh để phù hợp với sự sống.
(3) Ngay sau khi sự sống hình thành trên trái đất thì quá trình tiến hóa và chọn lọc tự nhiên đã tạo điều kiện cho sự phát triển đa dạng sinh học và phức tạp qua nhiều giai đoạn.
(4) Khi tiến hóa diễn ra không đòi hỏi phải có sự can thiệp của siêu nhiên.
(5) Con người là một phần của quá trình nầy, có cùng tổ tiên với loài khỉ dạng người.
(6) Con người có bản chất tâm linh, có luật đạo đức và biết tìm kiếm Chúa, có văn hóa và lịch sử.

Collins trích lời Jastrow cho rằng: “Các bằng chứng của thiên văn học có liên quan tới cội nguồn của thế giới trong Thánh Kinh. Chi tiết có thể khác nhau, nhưng cốt lõi thì giống như những lý giải của Sáng thế ký: Con người xuất hiện bất ngờ và nhanh chóng, vào một thời điểm nhất định, trong một chớp nhoáng của năng lượng và ánh sáng”. Điều đó cho thấy con người được tạo dựng chứ không do tiến hóa từ loài vật hạ đẳng.

3. Tiến hóa hữu thần và niềm tin vào Chúa

Với 06 lý thuyết căn bản của tiến hóa hữu thần trên đây và những phát biểu về niềm tin vào Chúa của nhà khoa học Collins, đã cho chúng ta thấy giữa khoa học thực thụ với niềm tin vào Chúa không mâu thuẫn hay đạp đổ lẫn nhau mà có sự hỗ trợ cho nhau. Thánh Kinh cung cấp những dự kiện mà khoa học cần tìm kiếm, ngược lại khoa học làm sáng tỏ chân lý Thánh Kinh, nhờ đó củng cố niềm tin Cơ Đốc thay vì đạp đổ. Đúng như nhà bác học gốc Do Thái Einstein đã nói: “Khoa học mà không có tôn giáo là khập khiễng, tôn giáo mà không có khoa học là mù quáng” (6)  Với Collins: 
“Khoa học thôi là chưa đủ để trả lời cho những câu hỏi quan trọng”.

Khi nghiên cứu về gen người và gen các loài vật cho thấy một kế hoạch tổng thể của cùng một Chúa, Người đã tạo nên vũ trụ, lập từng thông số vật lý chính xác tới mức cho phép nó tạo ra những tinh cầu, hành tinh, các nguyên tố nặng và bản thân sự sống. Đây là một tổng hợp logic, nhất quán, thỏa mãn về mặt tuệ và hoàn toàn hợp lý, khẳng định Chúa đã tạo dựng vũ trụ và thiết lập các quy luật chi phối nó, song Chúa thì không hề bị giới hạn bởi không gian hay thời gian.

Collins còn khẳng định niềm tin vào Chúa khi nói: “Chúa đã tạo ra sinh vật người rất đặc biệt có trí tuệ, có khả năng phân biệt đúng sai, tự do về ý chí và khao khát tương giao với Chúa. Ngài cũng biết tạo vật nầy cuối cùng sẽ chọn không vâng theo luật đạo đức.” (7)  Và Collins đã kết luận: “Niềm tin vào Chúa giờ đây dường như hợp lý hơn là hoài nghi”.

Dầu bị tòa pháp đình của Công giáo xử, nhưng Galileo vẫn giữ đức tin mạnh mẽ nơi Chúa cho đến cuối đời. Galileo còn nói rằng:“Khám phá khoa học là mục tiêu cao quý đối với người có đức tin, không lẽ nào Chúa ban cho chúng ta cảm quan, lý trí , trí năng, rồi sau đó cố tình làm cho chúng ta quên đi cách sử dụng chúng.” (8)

Chính Charles Darwin đã từng nói: “Cả vũ trụ mênh mông kỳ ảo nầy, trong có con người với khả năng nhìn lùi về quá khứ và hướng về tương lai, lại có thể là kết quả của sự ngẫu nhiên mù quáng!”. Do không tìm ra nguồn gốc mọi sự vật nên Darwin “đành cam nhận mình là người theo chủ trương Lý trí hữu hạn hay Bất khả tri". Thật đáng tiếc, Charles Darwin đã học ba năm trong trường thần học, với một quãng đời thanh niên theo Chúa mà chưa học hiểu về Đấng Tạo hóa. Trong khi đó hơn 80% các nhà bác học của thế kỷ 17-20 thuộc giới lỗi lạc thì đã tin vào Chúa. Ngay cả các nhà khoa học nghiên cứu học thuyết của Charles Darwin, họ cũng tìm được câu giải đáp và quay trở về với niềm tin nơi Đấng Tạo hóa. Ước ao các bạn cũng sẽ tìm được niềm tin nơi Chúa ngay hôm nay. Chúa đang kêu gọi các bạn: “Hỡi các ngươi hết thảy ở nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem ta và được cứu! Vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác” (Êsai 45:22)

Doulos

-----------------------------
(1) Francis Collins, Ngôn Ngữ của Chúa, p.167
(2) Ibid, p. 243
(3) Ibid, p.229, 230.
(4) Ibid, p.238
(5) Ibid p.47 
(6) Ibid, p. 177
(7) Ibid, p. 245
(8) Ibid, p.196
Theo http://hoithanhtinlanhvietnam.org/?do=news&act=detail&id=3035


Bài viết mới nhất :
Bạn là TÁC GIẢ:
Thành Viên của chúng tôi:

Bạn Có Muốn Giàu Sang Không?


Bạn Có Muốn Giàu Sang Không? (Mác 8:36). Mục sư Billy Graham

            Có người nghĩ rằng sở hữu nhiều của cải là điều đáng mừng. Khi nghe có người trúng số độc đắc thì họ ước rằng mình cũng sẽ trúng số như vậy. Ðối với họ một đời sống bình an là một đời sống không bao giờ có khó khăn về tài chánh, có nhiều tiền bạc. Họ ước mơ đến những vật mà họ mua bằng số tiền họ đang cất giấu.
Có lần Chúa Giê-xu nói đến sự lừa dối của tiền bạc. Bạn có lắm tiền nhiều bạc chăng; cuộc đời bạn sẽ bị xáo trộn. Bạn sẽ có khuynh hướng nương tựa vào tài sản của bạn hơn là trông cậy vào Ðức Chúa Trời. Bạn sẽ thấy an toàn với túi bạc hơn là gần Chúa và không nghĩ rằng một mai bạn sẽ chết bất cứ lúc nào. Chúa Giê-xu nói: “Người giàu vào nước thiên đàng khó biết bao! Con lừa chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Chúa” (Lu-ca 18:24, 25). Câu nói ấy cho thấy tiền bạc không đưa người vào cõi phúc mà chỉ dắt người vào tai họa. Trong thời đại vật chất ngày nay, các giá trị bị đảo ngược. Cái chân giá trị thì chúng ta xem thường, còn cái vô giá trị thì chúng ta xem trọng.

Bình An:

            Trong Phúc Âm Lu-ca chương 12, Chúa Giê-xu kể chuyện về một anh nhà giàu nằm trên đống tiền của mình, nói với linh hồn mình rằng: “Ngươi đã có của cải tích trữ cho nhiều năm. Hãy nghỉ ngơi, ăn uống, và vui chơi.” Nhưng Ðức Chúa Trời bảo anh: “Ngươi thật dại dột! Chính đêm nay mạng sống ngươi sẽ bị đòi lại. Ai sẽ hưởng những gì ngươi dành dụm?” (câu 19, 20 NIV-VPNS). Người giàu trong câu chuyện này cảm thấy rất an ninh. Anh không nghĩ gì đến Chúa. Anh không cần cầu nguyện vì anh có đủ tất cả rồi. Lòng anh đã chai cứng , lương tâm anh chai lì, não bộ tối tăm. Anh chẳng nghĩ đến cái chết đang chờ đợi anh và anh chẳng hề biết đến ngày Ðức Chúa Trời phán xét anh. Anh nghĩ rằng của cải của anh sẽ là bức tường kiên cố bảo vệ đời sống anh. Ðời người không bao giờ bình an khi không có Chúa. Chúa Giê-xu đã dạy như thế từ hơn 2000 năm nay rồi. Ngoài Chúa, không ai có thể tìm được bình an thật sự. Nếu có điều gì làm bạn có cảm giác bình an mà không cần Chúa, thì của cải đó là giả tạo và Kinh Thánh gọi là ma quỷ. Ðấng Cơ Ðốc không chỉ nói về người giàu có tiền bạc, Ngài còn nói về những người có nhiều tài năng, trí óc thông minh, có danh vọng lớn - đời sống những người này chẳng kém nguy hiểm hơn những người giàu có tiền bạc, nếu họ không có Chúa. Chúa Giê-xu đưa ra câu hỏi: “Nếu một người chiếm được cả thế gian, nhưng mất linh hồn thì được ích gì?” (Mác 8:36 NIV-VPNS). Nhiều người cho rằng của cải thật nhiều và một đời sống phong lưu là mục đích tối cao của con người. Nhưng Kinh Thánh dạy rằng của cải thật nhiều mà không có Chúa thì nó sẽ hủy hoại cả quốc gia lẫn con người trong đó.

Xa Hoa:

            Trước đây 15 thế kỷ, triều đình La Mã sống trong cảnh cực kỳ xa hoa. Người La Mã khinh chê các giống dân sống ở miền Bắc. Vì những giống dân này có đời sống nghèo nàn và kém văn minh hơn người La Mã. Họ sống ô hợp, không tổ chức, không thể là lực lượng đáng ngại cho một nước nào, thế nhưng đã có lần họ đánh bại đế quốc La Mã. Tại sao một giống dân nghèo đói, thất học, sống trong tình trạng dã man lại thắng được một đế  quốc hùng mạnh nhất thế giới thời đó? Vì đế quốc La Mã luôn mãi mê sống xa hoa, sa đọa, vô luân, chẳng biết gì về tâm linh cả. Thủ đô của họ chưa kịp ra quân, đã phải chiến bại.

Nghỉ Ngơi:

            Người giàu trong câu chuyện Chúa Giê-xu kể có mọi thứ để bảo đảm cuộc sống huy hoàng của mình. Anh nghĩ đến một tương lai rất xa, tính trước việc an hưởng tuổi già sao cho thật sung sướng. Anh tự lo từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, tuy nhiên anh vẫn sót một điều. Ðó là cầu vấn ý Ðức Chúa Trời, nên chương trình của anh sắp đặt tưởng là hoàn hảo bổng đổ vỡ. Anh không biết rằng quyết định cuối cùng thuộc về Ðức Chúa Trời. Chúa Giê-xu không dạy làm giàu là sai trái. Ngài muốn dạy về cách sử dụng tài sản của mình. Chúng ta có thể tự bảo: “Tôi vạch chương trình cẩn thận. Tôi dự tính mọi điều và cứ thế mà làm.” Nhưng Ðức Chúa Trời bảo: “Ta có một chương trình khác cho con.” Chúng ta chỉ muốn làm chủ đời sống mình, làm chúa của số phận mình. Chúng ta muốn mọi người, mọi cảnh ngộ phải hoạt động phù hợp với các dự tính để chương trình của chúng ta thành công mỹ mãn. Chương trình của chúng ta dường như thành công nhưng đến giai đoạn chót thì tan vở như chương trình của người giàu kia.

Thành Công:

            Con người duy vật này đã không nghĩ đến Ðức Chúa Trời. Ngài không gọi tất cả người giàu là dại dột, nhưng chỉ riêng người giàu này thôi. Ðêm ấy, anh lìa đời. Chúa Giê-xu muốn chúng ta để ý điều này: “Người nào tích chứa nhiều thứ cho mình mà không giàu có nơi Ðức Chúa Trời cũng sẽ như thế” (Lu-ca 12:21 NIV-VPNS). Theo quan điểm của người thế tục thì người giàu trong câu chuyện này khá thành công. Ðám tang của anh rất sang trọng, có hằng trăm người tham dự, có các nhân vật quyền thế than khóc cạnh quan tài. Nhưng nếu nhìn với quan điểm tâm linh, thì cuộc đời anh quá thê thảm.

Của Cải:

            Ðức Chúa Trời muốn chúng ta có của cải để làm vui lòng Ngài. Ngài dựa trên sự công chính từ trong lòng mà thế gian không thể thấy – nhưng luôn được phơi bày trước mặt Ðức Chúa Trời. Ngài nhìn vào của cải chứa trong tim và linh hồn. Ðấng Cơ Ðốc bảo rằng nếu một người có đủ mọi thứ trên đời nhưng còn thiếu một điều cuối cùng, một điều quan trọng nhất thì đời người ấy chi là một tai họa. Ðiều gì mà quan trọng như vậy? Chúa Giê-xu giải thích: “Anh còn thiếu một điều. Hãy bán hết tài sản và phân phát cho người nghèo, anh sẽ có kho báu trên trời” (Lu-ca 18:22 NIV-VPNS).
            Bạn có giống như người giàu này không? Bạn có tin vào Chúa Giê-xu Cơ Ðốc không? Thế giới chúng ta sống hiện nay sẽ có ngày tan rã. Kinh Thánh dạy rằng mọi đền đài đều sẽ sụp đỗ, mọi thứ sẽ qua đi, “nhưng ai làm theo ý muốn Ðức Chúa Trời sẽ tồn tại đời đời” (1 Giăng 2:17). Hãy đến với Ðấng Cơ Ðốc. Hãy dâng đời sống mình cho Ngài bây giờ. Ngài là sự bình an mà chúng ta cần có.


Nguồn: Chân Trời Mới


Bài viết mới nhất :
Bạn là TÁC GIẢ:
Thành Viên của chúng tôi:

Giô-suê nhà lãnh đạo


BÀI 48. GIÔ-SUÊ NHÀ LÃNH ĐẠO MỚI

Dân Y-sơ-ra-ên vượt sông Giô-đanh và chiếm xứ hứa dưới quyền lãnh đạo của Giô-suê, nhưng chúng ta sẽ thấy họ không chiến thắng hoàn toàn trên kẻ thù. Họ không chiếm hữu hết cơ nghiệp của họ dưới thời Giô-suê. Giô-suê có một chức vụ kết quả và lâu dài, kéo dài từ 40 năm trong đồng vắng và khoảng 30 nữa trong xứ hứa cho đến khi ông qua đời lúc 110 tuổi.

1. Đời sống còn trẻ của Giô-suê.
Giô-suê cũng được gọi là Hô-sê (Dân 13:16), một tên gọi khác trong tiếng Hê-bơ-rơ. Tên ông dịch trong tiếng Hy-lạp là “Giê-xu”. Ông là con trai của Nun, thuộc chi phái Ép-ra-im.
Giô-suê lớn lên tại Ai-cập nơi ông và những người dân Y-sơ-ra-ên chịu sự hà hiếp, áp bức của vua Pha-ra-ôn và các đốc công. Vì vậy, Giô-suê rất quen thuộc với cảnh nô lệ và tiếng kêu cầu của dân chúng mà ông sắp lãnh đạo.

2. Giô-suê dẫn dân Y-sơ-ra-ên chống lại A-ma-léc.

Xuất 17:8-16 Giô-suê dẫn dân Y-sơ-ra-ên trong cuộc chiến chống A-ma-léc. Xuất 17:13, “như vậy Giô-suê dùng gươm đánh bại đạo quân A-ma-léc”. Lần xuất hiện đầu tiên trong Kinh Thánh, Giô-suê dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên trong cuộc chiến chống lại dân A-ma-léc, là dòng dõi của Ê-sau.

Về mặt thuộc linh, dân A-ma-léc tiêu biểu cho công việc của xác thịt. Tương tự, bổn phận của một Mục sư là trước hết phải xử lý công việc xác thịt trong đời sống của mình, và rồi bảo vệ Hội thánh khỏi công việc của xác thịt. Mỗi tín hữu cũng phải xử lý bản ngã xác thịt mỗi ngày (Ga-la-ti 5:19-21; Rô-ma 8:6-9)

Rôma 8 : 6 Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an.

Người lãnh đạo và tín hữu phải được huấn luyện trong cuộc chiến thuộc linh (Êphe 6:12). Và phải mang mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được vững vàng, lấy lẽ thật làm chuẩn mực.3. Giô-suê là tôi tớ Môi-se

Giô-suê là tôi tớ của Môi-se và cùng với ông lên núi khi ông nhận luật pháp, Xuất 24:13: “Môi-se với phụ tá là Giô-suê lên núi của Đức Chúa Trời”. Giô-suê có tấm lòng của một người tôi tớ và khiêm nhường phục vụ Môi-se. Đức Chúa Trời luôn cất nhắc những ai có tấm lòng của người tôi tớ.

Trong II Vua 3:11 Ê-li-sê là tôi tớ của Ê-li là người thường xối nước cho Ê-li rửa tay. Ê-li-sê phục vụ Ê-li và đổ nước trên tay Ê-li, đó bổn phận của người đầy tớ. Do đó Giô-suê thừa hưởng quyền năng và sự xức dầu của Môi-se và Ê-li-sê nhận quyền năng và sự xức dầu của Ê-li. Ấy là vì những người này có tấm lòng của người đầy tớ. Chúa Giê-xu phán trong Mác 9:35 “Ngài ngồi xuống, gọi mười hai môn đệ lại và bảo: “Nếu ai muốn làm đầu thì phải làm rốt và phục vụ mọi người”. Mác 10:44-45: “Còn ai muốn làm đầu trong các con, thì phải làm nô lệ cho mọi người”. Vì Con Người đã đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc nhiều người”. Những người nào làm tôi tớ của mọi người sẽ được Chúa thăng tiến làm đầu trong Nước Trời.

4. Giô-suê bám lấy sự hiện diện của Chúa

Xuất 33:11 “Đức Giê-hô-va đối diện trò chuyện với Môi-se, như một người nói chuyện với bạn hữu mình. Sau đó, Môi-se trở về doanh trại, nhưng thanh niên phụ tá ông là Giô-suê, con trai Nun, không rời khỏi lều”. Giô-suê bám lấy sự hiện diện ngay cả sau khi Môi-se đi khỏi.

Giô-suê tìm kiếm phát huy mối quan hệ thân mật với Ngài. Chúa đặt để nhiều điều kỳ diệu vào đời sống Giô-suê khi ông bám lấy sự hiện diện Ngài. Đức Chúa Trời đặt trong ông một tâm linh khác hẳn và một đức tin luôn mạnh mẽ (Dân 14, 14:23-30).

Đời sống và chức vụ được thành công là điều chắc chắn Chúa ban cho, khi tấm lòng chúng ta để thì giờ trong sự hiện diện Ngài. Tất cả chức vụ thật chỉ duy đến từ Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nghe một bài giảng mà được được đụng chạm đến lòng chúng ta, thường Đức Chúa Trời đã đặt hạt giống lẽ thật bên trong lòng chúng ta trong những lúc thông công mật thiết với Ngài.


5. Sự non trẻ của Giô-suê (Dân số 11: 24-29)
Đức Giê-hô-va phán với Môi-se hãy chọn 70 người trong số Trưởng lão. Môi-se đi ra và thuật lại Lời của Đức Giê-hô-va cho dân chúng rồi tập hợp bảy mươi trưởng lão của dân chúng chung quanh Lều Hội Kiến. Đức Giê-hô-va ngự xuống trong đám mây và phán với Môi-se. Ngài lấy Thần ở trên ông mà ban cho bảy mươi trưởng lão. Khi Thần ngự trên bảy mươi trưởng lão thì họ nói tiên tri. Nhưng họ không tiếp tục nói tiên tri nữa. Có hai người ở lại trong trại quân, một người tên là Ên-đát, một người tên là Mê-đát. Thần ngự trên hai người nầy. Họ có tên trong danh sách trưởng lão nhưng không đến Lều Hội Kiến. Vậy họ nói tiên tri trong trại quân. Một thanh niên chạy đến báo cho Môi-se rằng: “Ên-đát và Mê-đát đang nói tiên tri trong trại quân.” Giô-suê, con trai của Nun, là đầy tớ Môi-se từ thời trẻ tuổi, nói: “Thưa Môi-se, chúa tôi, xin ngăn cấm họ!” Môi-se trả lời: “Có phải anh ganh tị giùm tôi không? Ôi! Ước gì tất cả con dân của Đức Giê-hô-va đều là những nhà tiên tri và Đức Giê-hô-va ban Thần của Ngài cho họ.

Giô-suê không muốn ai nói tiên tri ngoại trừ Môi-se, nhưng Môi se có thái độ ôn hoà và nói, “Ước gì tất cả dân Chúa đều là tiên tri! Và ước gì Chúa đặt thần Ngài trong họ!” Môi-se muốn cả hội chúng Y-sơ-ra-ên vận hành trong ân tứ nói tiên tri. Người lãnh đạo nên tìm kiếm phát triển các ân tứ và tài năng của dân sự mình hơn là ngăn cản họ.

Tiên tri Giô-ên nói (Giô-ên 2:28-29) Trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời sẽ đổ Đức Thánh Linh Ngài trên mọi loài xác thịt “Sau đó, Ta sẽ đổ thần Ta trên tất cả các con, con trai và con gái các con sẽ nói tiên tri, những người già sẽ được báo mộng, các thanh niên sẽ thấy khải tượng. Trong những ngày ấy, Ta cũng sẽ đổ Thần Ta trên tôi trai tớ gái của các con”.

Phao-lô nói 1 Cô-rinh-tô 14:39, “Hỡi anh em, hãy khao khát nói tiên tri, và đừng cấm việc nói tiếng lạ”.

5. Giô-suê và Ca-lép mang về lời báo cáo tích cực.

Giô-suê và Ca-lép là hai thám tử mang về lời báo cáo tích cực từ xứ hứa (Dân 14:6-10). Mười thám tử khác gây ra sợ hãi và vô tín trong dân sự, khiến họ khinh lờn xứ hứa và không bước vào mục đích của Đức Chúa Trời (Dân 13:31-33; Phục 1:28). Giô-suê và Ca-lép là hai người duy nhất của thế hệ đó được vào xứ hứa (Dân 13:30)

7. Giô-suê đã nếm trước cơ nghiệp của mình.

Giô-suê đã nếm trước xứ hứa, ba mươi tám năm trước khi ông thật sự chiếm hữu. Mỗi người lãnh đạo cần nếm trước những gì Đức Chúa Trời dành cho mình và những người mà mình lãnh đạo. Nếm trước cơ nghiệp sẽ giúp chúng ta vượt qua đồng vắng khô khan mệt mỏi.

8. Giô-suê chống lại quan niệm phổ biến (Dân 14: 6-10)

Giô-suê suýt bị ném đá vì ủng hộ điều đúng (Dân 14:10). Giô-suê cứ trung tín với Chúa và tiếp tục giữ lấy tiêu chuẩn cao nhất của Chúa, ngay cả khi mọi người khác đi lạc hướng. Đây là nét đặc trưng của đời sống cá tính của Giô-suê. Đối với ông điều quan trọng là làm đẹp lòng Chúa hơn là con người. Ngay cả lúc cuối đời ông công bố, “Ta và nhà ta sẽ hầu việc Chúa”. (Giô-suê 24:15) Nếu anh em chẳng thích phụng sự Đức Giê-hô-va thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phụng sự, hoặc các thần mà tổ phụ anh em đã phụng sự bên kia sông, hoặc các thần của dân A-mô-rít trong xứ mà anh em ở. Nhưng tôi và gia đình tôi sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va.


9. Giô-suê biệt riêng làm người lãnh đạo mới
(Dân 27:18-23) Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Hãy chọn Giô-suê, con trai của Nun, người có Thần ngự vào, và đặt tay trên người, rồi đem người ra mắt thầy tế lễ Ê-lê-a-sa cùng toàn thể hội chúng, và ủy thác trách nhiệm cho người trước mặt mọi người. Hãy trao một phần thẩm quyền của con cho người để cả hội chúng Y-sơ-ra-ên vâng theo người. Giô-suê phải ra mắt thầy tế lễ Ê-lê-a-sa và thầy tế lễ sẽ vì người tìm hiểu ý Đức Giê-hô-va bằng cách cầu hỏi U-rim(h) trước mặt Đức Giê-hô-va. Theo lệnh Ê-lê-a-sa, người và cả hội chúng Y-sơ-ra-ên sẽ đi ra và đi vào.” Vậy Môi-se làm đúng như Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Ông chọn Giô-suê và đem người ra trước mặt thầy tế lễ Ê-lê-a-sa và cả hội chúng. Ông đặt tay trên người và ủy thác trách nhiệm đúng như Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình.

Tầm quan trọng của việc biệt riêng người lãnh đạo không thể không nhấn mạnh được bởi quyền năng Đức Chúa Trời và sự xức dầu của Ngài đặc biệt đến trên họ, và ban cho họ khả năng siêu nhiên để thực hiện nhiệm vụ mới. Dân sự cần có một người lãnh đạo được Đức Chúa Trời chấp nhận, người lãnh đạo được Đức Chúa Trời chọn luôn luôn tìm kiếm ý muốn Chúa và làm theo ý Chúa. Giô-suê là người có Thánh Linh và cử chỉ đặt tay lên là cử chỉ tượng trưng sự bày tỏ được biệt riêng (Dân 8:10)

10. Giô-suê tiếp tục tuân lệnh Môi-se.

Bao lâu Môi-se còn đưa ra mạng lệnh, Giô-suê còn nhận lệnh từ ông. Điều này cũng đúng với cơ nghiệp của các chi phái Ru-bên, Gát và nửa chi phái Ma-na-se. Trong Dân 32:28-29 Vậy Môi-se truyền lệnh liên quan đến hai bộ tộc ấy cho thầy tế lễ Ê-lê-a-sa, cho Giô-suê con trai Nun, và cho các thủ lĩnh của các bộ tộc Y-sơ-ra-ên. Sau đó, Môi-se chỉ thị cho họ về việc này. Ông nói: "Nếu con cháu Gát và Ru-bên cầm vũ khí cùng qua sông Giô-đanh với anh em để chiến đấu trước mặt Đức Giê-hô-va và khi đất đã được chinh phục trước mặt Chúa thì khi lãnh thổ đã bình định xong, các ông sẽ cho họ đất Ga-la-át làm cơ nghiệp.

11. Giô-suê và Ê-li-a-sa phân xứ.

Giô-suê và thầy tế lễ Ê-li-a-sa được giao cho việc phân xứ Ca-na-an cho các chi phái của Y-sơ-ra-ên. Thầy tế lễ Ê-lê-a-sa và Giô-suê con trai của Nun là những người có trách nhiệm phân chia đất (Dân 34:17). Đây là phước lành và đặc quyền của người lãnh đạo trung tín, Đức Chúa Trời ban cho những người trung tín đặc quyền tấn phong người khác vào cơ nghiệp và sự kêu gọi của họ. Thi thiên 45:16 nói: "các con trai của vua sẽ nối dòng tổ phụ vua, vua sẽ lập chúng làm người cai trị trên khắp trái đất".

Sự công nhận người có thẩm quyền cao hơn là điều rất quan trọng để không xảy ra sự tranh chấp lãnh thổ giữa các chi phái. Được phân chia đất là chỉ định theo ý Đức Chúa Trời và không ai được phép sửa đổi ranh giới đất (Châm 22 :28) « Đừng rời các cột mốc ranh giới xưa mà tổ phụ con đã dựng «

12. Môi-se khuyến khích Giô-suê.

Chúa chỉ dạy Môi-se khuyết khích Giô-suê trong Phục truyền 1:38 "Nhưng phụ tá của con là Giô-suê, con trai của Nun, sẽ vào đó. Con hãy khuyến khích Giô-suê vì người này sẽ lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên vào chiếm xứ đó làm cơ nghiệp".

Người trẻ cần sự giúp đỡ và khích lệ khi họ đảm trách vai trò lãnh đạo. Không lãnh đạo nào có thể tái hiện quá khứ, cuộc sống thì diễn tiến. Hội thánh Chúa tăng trưởng liên tục. Chúa phán với Môi-se "Các ngươi chưa đi qua đường này bao giờ". (Giô 3:4)

- Môi-se khích lệ trong Phục 3:21-22: "Lúc đó tôi bảo Giô-suê: "Anh đã thấy tận mắt tất cả những điều Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta đã làm cho hai vua kia. Chúa cũng sẽ làm y như thế cho các vương quốc ở bên kia sông là nơi anh sẽ đến. Đừng sợ họ, vì chính Chúa, Đức Chúa Trời của anh sẽ chiến đấu cho anh em". Mỗi thế hệ mới có một nhiệm vụ mới về nhiều phương cách rất khác với thế hệ trước. Chúng ta phải lệ thuộc Chúa để chúng ta có thể lãnh đạo dân sự mà Ngài giao cho chúng ta chăm sóc.

- Chúa bảo Môi-se khích lệ Giô-suê lần nữa trong Phục 3:28 "Con truyền chức vụ cho Giô-suê và dùng lời khích lệ để làm cho người mạnh mẽ, vì Giô-suê sẽ dẫn dân qua sông và đưa họ vào chiếm hữu xứ con sẽ được ngắm nhìn". Môi-se cũng nói với Giô-suê trong Phục 31:5-8 "Chúa sẽ giao nạp các dân tộc đó cho anh chị em và anh chị em phải đối đãi với họ theo lệnh tôi đã truyền. Phải mạnh mẽ can đảm lên. Đừng sợ hãi, kinh khiếp trước mặt các dân đó vì Chúa, Đức Chúa Trời của anh chị em cùng đi với anh chị em, Ngài không bao giờ lìa hay rời bỏ anh chị em đâu".

Nói xong, Môi-se cho mời Giô-suê đến và nói với ông trước mặt toàn dân Y-sơ-ra-ên: "Ông phải mạnh mẽ và can đảm, vì ông phải đi với toàn dân vào xứ Chúa đã thề hứa ban cho họ và ông phải chia đất đó cho dân làm cơ nghiệp. Chính Chúa sẽ đi trước ông và Ngài luôn ở với ông, Ngài không bao giờ xa lìa hay rời bỏ ông đâu. Ông đừng sợ hãi, đừng nản lòng".

13. Hội chúng ủng hộ sự lãnh đạo Giô-suê.

Hội chúng Y-sơ-ra-ên tuân theo và ủng hộ quyền lãnh đạo của Giô-suê, trong Giô-suê 1:16-18: "Những người ấy thưa với Giô-suê: "Chúng tôi sẽ làm mọi điều ông dặn biểu và đi khắp nơi nào ông sai chúng tôi đi. Chúng tôi sẽ vâng theo ông trong mọi việc y như đã vâng theo Môi-se. Chỉ mong Chúa, Đức Chúa Trời ông ở cùng ông như Ngài đã ở cùng Môi-se. Bất cứ ai phản bác lời ông và bất tuân lệnh của ông trong bất cứ việc gì, thì sẽ bị xử tử. Chỉ xin ông hãy mạnh dạn và can đảm".

Một người lãnh đạo mới không chỉ cần được khích lệ mà hội chúng cũng phải tin tưởng nơi người đó. Chỉ người lãnh đạo trước đây tạo ra sự đảm bảo cần thiết, như Môi-se đã làm cho Giô-suê.


14. THAY ĐỔI MẠNG LỆNH.
Môi-se phải trao quyền lãnh đạo lại cho Giô-suê người được Đức Giê-hô-va chọn. Kinh Thánh cho biết (Phục 31:2-3) Người nói: Ngày nay ta được một trăm hai mươi tuổi; không thể đi ra đi vào nữa; và Đức Giê-hô-va có phán cùng ta rằng: ngươi không đi ngang qua sông Giô-đanh nầy đâu. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đi đầu ngươi, Ngài sẽ diệt các dân tộc ở đằng trước ngươi, và ngươi sẽ nhận được xứ chúng nó; Giô-suê sẽ đi trước ngươi, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn.
Chúa chỉ dạy Môi-se và Giô-suê ra mắt Ngài (Phục 31:14-15)“ Chúa phán dạy Môi-se: “Ngày qua đời của con đã gần.
Con gọi Giô-suê rồi cả hai đến trình diện với Ta tại Trại Hội Kiến, tại đó Ta sẽ giao trách nhiệm cho Giô-suê.” Vậy Môi-se và Giô-suê đến trình diện tại Trại Hội Kiến. Chúa hiện ra tại Trại Hội Kiến, trong trụ mây và mây dừng trên cửa trại.
Môi-se phải chuyển giao mạng lệnh của Y-sơ-ra-ên cho Giô-suê. Môi-se đặt tay trên người và chuyển giao quyền năng và sự xức dầu cho người. (Phục 34:9)
 “Giô-suê con trai của Nun được đầy dẫy thần trí khôn ngoan, vì Môi-se có đặt tay trên ông. Như vậy toàn dân Y-sơ-ra-ên vâng phục Giô-suê và làm theo điều Chúa đã truyền dạy cho Môi-se”
Chẳng còn bao lâu nữa lời hứa trở thành hiện thực. Đức Chúa Trời quả quyết rằng  chính Ngài sẽ ban cho dân sự sự đắc thắng như Ngài đã làm trong quá khứ còn phần họ phải bày tỏ đức tin và lòng can đảm.

15. ĐỨC CHÚA TRỜI PHÁN TRỰC TIẾP VỚI GIÔ-SUÊ.
Giờ thì Môi-se đã qua đời và Giô-suê là người lãnh đạo mới, Chúa phán trực tiếp với Giô-suê và giao cho ông những mạng lệnh cụ thể về nhiệm vụ mà ông đã được kêu gọi để hoàn tất. “Sau khi Môi-se đầy tớ Chúa qua đời. Chúa phán dạy Giô-suê, con trai của Nun, phụ tá của Môi-se như sau:
Những sự chỉ dẫn trong Giô-suê 1:1-9:
1.    Cho biết người lãnh đạo trước đã qua đời (1:1)
2.    Mạng lệnh cho Giô-suê là đứng dậy và vượt  qua sông Giô-đanh (1:2)
3.    Lời hứa là mọi nơi bàn chân ông đạp đến sẽ ban cho ông (1:3)
4.    Lời hứa là không ai đứng nổi chống lại ông trọn đời ông (1:5)
5.    Lời hứa là Chúa sẽ ở cùng ông như Ngài đã ở với Môi-se (1:5)
6.    Lời hứa là Chúa sẽ không lìa ông (1:5)
7.    Lời hứa Chúa sẽ không bỏ ông (1:5)
8.    Mạng lệnh cho Giô-suê là phải phân chia xứ cho các chi phái Y-sơ-ra-ên (1:6)
9.    Lời khích lệ hãy mạnh mẽ và can đảm (1:6-7)
10.     Lời khích lệ hãy tuân giữ mạng lệnh Ngài (1:7-8)
11.     Lời khích lệ là sách luật không rời khỏi miệng ngươi và ông nên suy gẫm ngày và đêm (1:8)
12.     Lời khích lệ là đừng sợ hãi hay nhút nhát (1:9)
Hai chìa khóa cho một đời sống thành công và thịnh vượng là:
·       Suy gẫm Lời Chúa mỗi ngày Giô-suê 1:8 “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng con, hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho.
·       Cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong sách, vì như vậy đường lối con mới được thịnh vượng và thành công.”
Chúng ta càng suy gẫm Lời Chúa, chúng ta càng muốn vâng theo mạng lệnh Ngài bởi vì nó sẽ là sư thỏa lòng cho chúng ta. Thi thiên 1:2 nói, “Nhưng vui thích về  luật pháp của Chúa, và ngày đêm suy gẫm luật pháp ấy.”
Những Giô-suê của thời nay Đức Chúa Trời đang cần nhiều người nam người nữ giống như Giô-suê. Chúa sẽ đem Hội thánh Ngài vào cơ nghiệp của mình trong những ngày sau cùng này, và Ngài đang tìm những Giô-suê để có thể lãnh đạo dân Ngài vào cơ nghiệp.
Thi thiên 1:8 “Hãy cầu xin Ta, Ta sẽ ban cho Con các ngoại bang làm cơ nghiệp, Và các đầu cùng đất làm của cải”
Giô-suê đại diện cho những ai đã trung tín trong những thử thách đồng vắng và cũng nếm trải trong xứ của lời hứa.

16. Mười Một Tiêu Chuẩn Của Giô-suê.
1.    Giô-suê là tôi tớ của Môi-se (Xuất 24:13, Dân 11: 28, Giô 1:1)
2.    Giô-suê được trưởng dưỡng dưới sự lãnh đạo của Môi-se
3.    Giô-suê được huấn luyện trong cuộc chiến thuộc linh, dẫn dân
Y-sơ-ra-ên chống lại dân A-ma-léc (Xuất 17:10,13)
4.    Giô-suê để thời gian trong sự hiện diện Chúa (Xuất 33:11)
5.    Giô-suê là một trong mười hai thám tử đã nhìn thấy xứ (Dân 14:6)
6.    Giô-suê chống lại quan niệm phổ biến (Dân 14:10)
7.    Giô-suê đầy dẫy đức tin (Dân 14:6-8)
8.    Giô-suê đầy dẫy Đức Thánh Linh Chúa (Dân 27:18)
9.    Giô-suê đầy dẫy Thần Linh khôn ngoan (Phục 34:9)
10.  Giô-suê hết lòng theo Chúa (Dân 32:12)
11.  Giô-suê suy gẫm Lời Chúa mỗi ngày (Giô 1:8)

Chúng ta hãy tìm kiếm Chúa mỗi ngày và xin Ngài phát triển những tiêu chuẩn của Giô-suê trong chúng ta để chúng ta được Chúa dùng như Giô-suê để mang lai sự vận hành mới của Đức Chúa Trời và để dẫn dân sự Chúa vào cơ nghiệp của họ.

Nguồn Tăng trưởng trong Chúa


Bài viết mới nhất :
Bạn là TÁC GIẢ:
Thành Viên của chúng tôi:

Hỏi Đáp Niềm Tin

TIN LÀNH LÀ GÌ

SỨC KHỎE- ĐỜI SỐNG

Xem tất cả Sức khỏe đời sống »

SẮC ĐẸP

Xem tất cả Sắc đẹp »

GIA CHÁNH

Xem tất cả Gia chánh »

MẸ & BÉ

Xem tất cả Mẹ và bé »

Thánh ca

Khoa học niềm tin

Media

...