Bài đăng mới:

1. Tìm hiểu về tâm linh

2. Kinh Thánh Tĩnh Nguyện Hàng Ngày


3. Nghe đọc Kinh Thánh

HT Kiền Bái- Bài Viết Mới

Phim Cơ Đốc mới nhất

Những áng thơ ca mới nhất

Câu Kinh Thánh cho ngày hôm nay:


Tại sao Đức Chúa Trời tạo ra những loài thú dữ ...?

Đăng bởi Thanh Xuân | Thứ Ba, ngày 31 tháng 3 năm 2015
Tại sao Đức Chúa Trời tạo ra những loài thú dữ, loài rắn, loài sâu để hại người như vậy?

Những loài thú dữ, loài rắn và loài sâu ấy tuy làm hại người mà cũng làm ích cho người. Sự hiểu biết của chúng ta hẹp hòi, nên không rõ sự ích lợi của nó. Tỉ như xương cọp, mật gấu, rắn rít, bò cạp, có khi dùng làm thuốc chữa bịnh. Đấng Chân Thần đã tạo nên nó, để càng tỏ rõ quyền năng của Ngài và vẻ tốt đẹp trong trời đất. Ví như có sáng, không tối, thì làm sao thành ngày, đêm? Có trắng, không đen, thì sao chia được năm sắc? Có ngọt, không đắng, thì sao chia được năm mùi? Cho nên muôn vật, không luận lớn, nhỏ, tốt xấu, đều làm ích cho ta; có loài thú lành để giúp ta làm lành mà được thưởng, có loài thú dữ để răn ta làm dữ mà bị phạt; chỉ tại mình không tìm xét lẽ ấy mà thôi.
Kinh Thánh có chép rằng: “Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài, vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng!” (Rô Ma 11:36)
Vả, lúc ban đầu, mọi loài thú vật phục tòng người, sau vì người phạm tội, không phục tòng Đức Chúa Trời, nên một số thú vật biến đổi ra hung dữ và làm hại người. Sau nầy trong Nước Hòa Bình do Đức Chúa Giê-xu thành lập trên mặt đất, các thú dữ lại đổi ra hiền lành và phục tòng người ta.
Bài viết mới nhất:
Danh ngôn đức tin:


Mọi đóng góp về bài vở xin liên hệ tới chúng tôi qua email: luaphucamhp@yahoo.com


Trang Hoithanhkienbai Blog: Một trang chia sẻ cho bạn về niềm tin nơi Thượng Đế trong Đức Chúa Giê-xu Christ: Tin tức, dưỡng linh, đời sống, hôn nhân, vvv..


Đức Chúa Trời ... sao lại dựng nên có kẻ dữ?


Đức Chúa Trời là Đấng trọn lành, sao lại dựng nên có kẻ dữ?

Đức Chúa Trời là Đấng Chân Thần, phú tánh cho người ta vốn là tốt. Ấy như thầy Mạnh Tử nói rằng: "Tánh người vốn lành, cũng như tánh nước hay chảy đến chỗ thấp. Không có người nào là người chẳng lành, không có nước nào là nước chẳng chảy đến chổ thấp." Đức Chúa Trời lại ban cho người có tự chủ, chọn lành hay theo dữ là tùy ý mỗi người.
Vì có tự chủ ấy, nên vẫn biết khen điều lành, chê điều dữ; nếu chẳng có tự chủ, thì có thiết gì tu đức, lập công? Người làm dữ là bởi quyền tự chủ mình, chớ chẳng phải Đức Chúa Trời dựng nên có người dữ đâu. Ví như cha mẹ sanh con, ai cũng muốn cho hiền lành, tử tế. Song ngộ có đứa ngỗ nghịch, chẳng vâng lời dạy dỗ, ấy là tại nó, chớ cha mẹ có hề muốn vậy đâu.
Có người lại hỏi: "Vì cha mẹ trần gian không có quyền, nên dầu muốn con nên người, cũng khó được; còn Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng, không việc chi làm chẳng được, sao chẳng khiến loài người trở nên tốt, đúng như ý chỉ trọn vẹn của Ngài."
Xin Đáp. Dầu Đức Chúa Trời có quyền làm mọi sự, song Ngài không muốn coi chúng ta như nô lệ, bắt ép phải làm điều này hay là điều kia; cũng không muốn đối đãi chúng ta như loài thảo mộc vô tri, đặt đâu ở đó, khiến sao hay vậy; nhưng Ngài coi loài người cao quí hơn vạn vật, vì đã ban cho linh tánh, ý chí, quyền tự chủ, lương tâm biết phân biệt điều thiện, điều ác, tự do lựa chọn mỗi người một đường. Và đến ngày cuối cùng, ai nấy sẽ được thưởng hay bị phạt tùy theo công việc mình đã làm lúc sanh tiền.


Bài viết mới nhất:
Danh ngôn đức tin:


Mọi đóng góp về bài vở xin liên hệ tới chúng tôi qua email: luaphucamhp@yahoo.com


Trang Hoithanhkienbai Blog: Một trang chia sẻ cho bạn về niềm tin nơi Thượng Đế trong Đức Chúa Giê-xu Christ: Tin tức, dưỡng linh, đời sống, hôn nhân, vvv..


Đuổi theo danh vọng


Bài viết mới nhất:
Danh ngôn đức tin:


Mọi đóng góp về bài vở xin liên hệ tới chúng tôi qua email: luaphucamhp@yahoo.com


Trang Hoithanhkienbai Blog: Một trang chia sẻ cho bạn về niềm tin nơi Thượng Đế trong Đức Chúa Giê-xu Christ: Tin tức, dưỡng linh, đời sống, hôn nhân, vvv..


Tình Thân Và Tình Thương Trong Chúa- P1
CHƯƠNG TRÌNH NIỀM HY VỌNG
Chương Trình Hôm Nay - Thứ Tư, 25/03/2015

Đề Tài: Tình Thân Và Tình Thương Trong Chúa - Philíp 1:1-11 - Bài 1Nghe: 

Tải bài học mp3 về máy tại đây.

Nguồn: đài nguồn sống


Bài viết mới nhất:
Danh ngôn đức tin:


Mọi đóng góp về bài vở xin liên hệ tới chúng tôi qua email: luaphucamhp@yahoo.com


Trang Hoithanhkienbai Blog: Một trang chia sẻ cho bạn về niềm tin nơi Thượng Đế trong Đức Chúa Giê-xu Christ: Tin tức, dưỡng linh, đời sống, hôn nhân, vvv..


Tại sao Chúa Giê-xu phải chết?


Tại sao Chúa Giê-xu phải nhập thể làm người và chịu chết trên cây thập tự"Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây Thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêxu, mọi đầu gối trên trời dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêxu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha".  
                                         Kinh Thánh Philíp 2:5-11

Chúng ta đang bước vào một vùng Thánh địa, và mỗi người phải cởi giày ra, đi chân trần hoặc đi bằng đầu gối, tức là phải cung kính, run sợ khi suy gẫm về Chúa Giêxu chịu chết. Thật là kỳ diệu, không lời nào mô tả hết, không trí nào thấu đáo được, vì Đấng Tạo Hoá của vũ trụ lại trở thành con người như chúng ta và chết trên Thập tự giá, là một sự chết đau đớn sỉ nhục hơn hết. Chắc chắn các thiên sứ phải ngạc nhiên. Nhưng đó là một sự kiện lịch sử không ai chối cãi được. Môi miệng nầy, tâm trí nầy không đủ khả năng và ân tứ phổ biến thực sự đó, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp.

I. SỰ CHẾT CỦA CHÚA GIÊXU RẤT QUAN TRỌNG :

1-Trong Tân ước có 175 lần đề cập đến sự chết của Ngài. Trong Cựu ước có rất nhiều dự ngôn, thí dụ, ẩn ngữ nói về điều đó.
2-Chúa Giê-xu đã Giáng sanh làm người để chết, vì Thượng Đế vô hình không thể chết. Việc vầy không phải là ngẫu nhiên, nhưng là kế hoạch của Đức Chúa Trời đã định từ khi loài người sa ngã, nên sự chết của Chúa Giêxu là điều phải xảy đến (Hê-bơ-rơ 2:14).
3-Chúa Giê-xu luôn luôn nói về sự chết của Ngài là mục đích cao cả để cứu mọi người (Ma-thi-ơ 20:28). Khi Chúa hóa hình trên núi thì có Môi-se và Ê-li hiện ra với Ngài tại đó, cả hai đều nói về sự chết của Ngài (Lu-ca 9:30-31).
4-Các tiên tri đã cố gắng tìm hiểu sự chết của Chúa Giê-xu, vì nó mầu nhiệm quá, họ viết nhưng không hiểu. Tiên tri Ê-sai đã viết đoạn 53, ông than : "Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta? ". Đấng Cứu thế chịu chết một cách đau đớn, sỉ nhục như vậy là một điều quá sức tửơng tượng, thậm chí các Thiên sứ cũng muốn tìm hiểu (I Phi-e-rơ 1:10-12).
5-Sự chết của Chúa Giê-xu là đề tài chính yếu của các Thánh ca trên trời (Khải huyền 5:8-14). Trải qua gần hai ngàn năm, sự chết của Chúa Giê-xu là đầu đề của vô số bài Thánh ca, bài thơ, bài giảng.
 6-Sự chết của Chúa Giêxu là một giáo lý căn bản không có không được. Từ Sáng thế ký đến Khải huyền đều chép về sự chết của Chúa Giê-xu. Kinh thánh là một Huyết thư. Nếu Chúa Giêxu không chết trên Thập tự giá, thì không có Kinh thánh và Ngài đã lấy Huyết Ngài chép thành Kinh thánh. Huyết thư nầy của Cha gửi cho các con, của Đấng tạo hóa gửi cho loài thọ tạo. Chúa rất yêu thương nhưng nếu Ngài không chịu chết vì chúng ta trên Thập tự giá, chúng ta cũng hư mất đời đời trong hỏa ngục mà thôi (I -rinh-tô 1:22-24; 2:2; 15:3).

II MỤC ĐÍCH VỀ SỰ CHẾT CỦA CHÚA:

            Mục đích của Ngài đến trần gian là để chịu chết. Nhân loại sợ chết. Sanh lão bệnh tử là kẻ thù của loài người, mà ai nấy muốn tránh. Nhưng lạ thay Đấng Vinh hiển tối cao, Tối đại từ trời giáng thế để chịu chết, hơn nữa là chịu chết một cách đau đớn, sỉ nhục không một lời nào tả xiết, là chết trên Thập tự giá.

1-Ngài chịu chết vì mọi người. Êsai 53:4,6: "Thật Người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta ; mà chúng ta lại tưởng rằng Người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt Người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi Người chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy :Đức Giêhôva đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Người". Xin lưu ý những túc từ "của chúng ta" và những chủ từ "chúng ta" . Chỉ vì chúng ta mà Ngài phải chịu chết.

2-Ngài chịu chết để chịu chết chuộc tội mọi người.--rơ 9:22,28: "Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ Huyết mà được sạch : không đổ Huyết thì không có sự tha thứ". "Cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người". Huyết con sinh để chuộc tội kẻ nào tin nhận là hình ảnh về Huyết của Chúa Giêxu đổ ra vì chúng ta trên Thập tự giá, hầu cho nhờ Ngài chúng ta được tha thứ.

Rôma 3:25: "Là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong Huyết Đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia". Mọi người đều đã phạm tội, không trừ ai cả, nhưng mọi người có thể được tha thứ nhờ Huyết của Chúa Giê-xu, vì Ngài là con Sinh tế chuộc tội chúng ta trên Thập tự giá.

 3-Ngài chịu chết để chuộc mọi người khỏi sự rủa sả. Ga-la-ti 3:13: "Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã làm nên sự rủa sả vì chúng ta". Một người phạm tội thì ở dưới sự rủa sả của Đức Chúa Trời. Nhân loại mong được phước, nhưng không thấy phước đâu cả, mà mỗi ngày ở dưới sự rủa sả. Vì vậy, Chúa Giêxu phải mang lấy sự rủa sả của chúng ta, để nhờ đó chúng ta được chúc phước. Nếu không tin nhận Chúa Giêxu, tội nhân bị rủa sả cả đời cho đến chết. Nhưng chết chưa phải là hết, lại còn khốn nạn hơn. Đó là cảnh vừa bỏ đống tro tàn, lại bỏ vào lò lửa hực. Sống đã khổ, chết càng thêm khổ. Nều tin Chúa Giêxu, ai nấy có thể nói như Đavít : "Quả thật, trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi"
.
4-Chúa Giêxu chịu chết để cứu mọi người khỏi đời ác nầy. Ga-la-ti 1:4: "Là Đấng phó mình vì tội lỗi chúng ta, hầu cho cứu chúng ta khỏi đời ác nầy". Đời nầy là đời ác, tức là bội bạc xấu xa, tối tăm, bại hoại. Dầu có những ngôi nhà chọc trời hơn một trăm tầng, dầu có những kỳ công vĩ đại như lên được Cung trăng hay Hoả tinh cũng vậy thôi. Nhưng Chúa Giêxu chịu chết trên Thập tự giá, để cứu chúng ta khỏi đời nầy, đem chúng ta về với Ngài, hầu chúng ta thuộc về Ngài, ở trong Hội thánh của Ngài, tức là trong nước của Ngài tại trần gian.

5-Chúa Giêxu chịu chết để mọi người được làm con Đức Chúa Trời. Galati 4:4-7: "Nhưng khi kỳ hạn đã đựơc trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng : "Aba! Cha!". Dường ấy, anh em không phải là tôi mọi nữa, bèn là con ; và nếu anh em là con thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn Đức Chúa Trời". Nhờ sự chết của Chúa trên Thập tự giá, tội lỗi chúng ta hoàn toàn được tha thứ. Hơn nữa Thánh Linh ngự vào lòng để biến cải hay cải tạo chúng ta trở nên con trai, con gái của Đức Chúa Trời, đến nỗi chúng ta có thể gọi Đức Chúa Trời là Cha tôi. Hơn nữa chúng ta là con kế tự, tức là kẻ sẽ thừa hưởng cơ nghiệp đời đời trên trời. Tất cả phước hạnh trên đây dành cho mọi người với điều kiện là TIN. Tôi tin nên tôi đã được. Riêng tôi, mỗi lần nghĩ đến điều nầy thì cảm tạ Chúa. Tôi thưa : Chúa ôi!, tại sao Ngài có thể yêu được một kẻ khốn nạn như con? Một kẻ đáng nghét mà Ngài lại yêu, một kẻ đàng phạt mà Ngài lại cứu, một kẻ đáng bỏ đi mà Ngài lại đem về làm con !. Trên đường theo Chúa mỗi bước mỗi ngạc nhiên, tôi cảm thấy không có lời nào tả xiết. Chỉ biết ca ngợi Ngài qua hàng nước mắt.

III CHÚA GIÊXU CHỊU CHẾT VÌ AI?

1-Ngài chết vì tội nhân. Giăng 3:16: "Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài ...". Chữ "thế gian" nầy không nói về thế giới vật chất, nhưng nói về loài người trong Địa cầu. Bất cứ ai đều phải nói rằng : " Đức Chúa Trời yêu tôi, đã sai Con Ngài xuống thế gian vì tôi.

2-Ngài chết vì Hội thánh. Ê-phê-sô 5:25: "Hỡi người làm chồng, hãu yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh".

3-Ngài chết vì chúng ta. II -rinh-tô 5:21: " Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta". Rôma 5:8: "Khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết". Vì "chúng ta" nói một cách thân mật giữa con cái Đức Chúa Trời trong Hội thánh, như anh em trong một gia đình.

4-Ngài chịu chết vì cá nhân. Ga-la-ti2:20: "Tôi đã bị đónh đinh Trên Thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi ; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi". Đây ứng dụng cách hẹp hơn, Chúa Giêxu không những chết vì nhân loại, nhưng hẹp hơn Ngài chết vì Hội thánh ; hẹp hơn nữa Ngài chết vì chúng ta ; hẹp hơn nữa, Ngài chết vì mỗi người. Ai nấy hãy nói : "Ngài chết vì tôi". Đó là tôi ứng dụng và Kinh thánh dạy. Chúng ta biết có thuốc trong bệnh viện, nhưng bệnh nhân cứ nằm nhà mà chết. Chúng ta phải đem sự chết của Chúa Giêxu mà ứng dụng cho toàn thể nhân loại, cho Hội thánh, cho chính mình. Gần hai ngàn năm qua, Tin Lành đã giảng khắp mọi nơi, Kinh thánh được dịch ra bằng tiếng mẹ đẻ của mỗi dân tộc, dầu vậy, một số người vẫn thản nhiên xây lưng với Chúa, và cứ miệt mài trong tội lỗi, đi con đường hư mất đời đời. Vì vậy khi Chúa Giêxu từ từ trở lại, vô số người đã đấm ngực mà khóc (Ma-thi-ơ 24:30; Khải-huyền 1:7), vì vô cùng hối tiếc bởi có bao nhiêu cơ hội tin nhận Ngài để được cứu rỗi nhưng lại bỏ qua, bây giờ muốn có một chút để ăn năn, tin nhận Ngài cũng không có.

 IV. KẾT QUẢ SỰ CHẾT CỦA CHÚA GIÊXU:

 1-Tội lỗi được cất đi. Giăng 1:29: "Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Giêxu đến cùng mình, thì nói rằng : Kìa chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi.". Chúa Giêxu là chiên con, không phải là Chiên con của Người mà Chiên con của Đức Chúa Trời đã chết trên Thập tự giá, để cất tội lỗi Thế gian. Dầu nhân loại đã dùng bất cứ cách nào, không bao giờ hết tội được, vì tội lỗi đã ăn sâu vào xương tuỷ của con người, không những là thể xác mà cả tâm linh. Nên Chúa Giêxu phải giáng thế, chịu chết mới cất tội lỗi đi được. Hêbêrơ 10:19-20: "Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ Huyết Đức Chúa Giêxu được dạn dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài". Ngài đem mạng sống của Ngài mở một con đường, hầu cho bất cứ ai đều có thể đến với Đức Chúa Trời, con người biết có Đức Chúa Trời, khao khát Ngài, nhưng không làm sao gặp được Ngài. Nhưng có một con đường đến với Ngài là Chúa Giêxu chịu chết trên Thập tự giá, qua con đường đó, chúng ta muốn gặp Ngài lúc nào cũng được.

2-Dân Do thái và dân ngoại bang hòa lại với nhau. Ê-phê-sô 2:13-14: "Nhưng trong Đức Chúa Giêxu Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, ngày nay đã nhờ Huyết Đấng Christ mà được gần rồi. Vì, ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta ; Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách". Dầu nhân loại từ một gốc mà ra, nhưng dân nầy với dân khác, nước nọ với nước kia thù nghịch nhau, thậm chí người trong một nước cũng thù nghịch nhau. Trước đây người ta đã xây dựng một thế giới ngữ để nhân loại sẽ nói một thứ tiếng, hầu hòa lại với nhau. Nhưng tội lỗi đã lấp một hố sâu không lấp bằng được nữa giữa người với người. Tội lỗi không những đào một hố sâu giữa người với người mà còn đào một hố sâu giữa người với Trời. Chỉ có Thập tự giá là địa điển duy nhất mà loài người có thể gặp nhau và gặp Đức Chúa Trời. Nên Thập tự giá có hai chiều \: chiều ngang và chiều đứng, nếu chỉ có chiều ngang mà thôi, thì không phải Thập tự giá, hoặc chỉ có chiều đứng mà thôi, thì cũng vậy; phải có hai chiều. Khi một người tin nhận sự chết của Chúa Giêxu trên Thập tự giá vì mình, thì được hòa lại với Đức Chúa Trời như chiều đứng, và đồng thời được hòa lại với nhau như chiều ngang. Hội thánh của Chúa bao gồm nhân loại trong năm châu: Âu, Á, Phi, Úc, Mỹ. Không còn phân ra màu da, tiếng nói, văn minh, dã man, đàn ông, đàn bà.

3-Tín đồ được tinh khiết luôn luôn. IGiăng 1:7: "Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau ; và Huyết của Đức Chúa Giêxu, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta". Động từ " làm sạch" không phải một lần, nhưng liên tục. Hằng ngày, chúng ta nhờ nước làm cho mình sạch thân thể, thì chúng ta nhờ Huyết của Chúa Giêxu làm sạch linh hồn.

4-Tín đồ không còn nợ một hình phạt nào. Rôma 8:1: "Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêxu Christ". Người tin Đức Chúa Giêxu thì không sợ một sự đóan phạt nào, vì tội lỗi đã được tha thứ, mọi nan đề đã được giải quyết. Đức Chúa Trời tuyên bố tha thứ cho chúng ta, thì còn ai bắt tội chúng ta nữa, Đức Chúa Trời bênh vựa chúng ta, thì còn ai dám chống cự chúng ta?

5-Tín đồ thoát quyền ma quỷ. Hêbêrơ 2:14: "Vậy thì, vì con cái có phần về Huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Giêxu cũng có phần nào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỷ" . Ai tin chúa được thoát ly quyền lực của ma quỷ. Nó không còn dám đụng đến người đó. Một người tin Chúa là một người được hoàn toàn giải phóng khỏi quyền lực của ma quỷ, khỏi quyền lực của tội lỗi, khỏi quyền lực của tối tăm, khỏi quyền lực của sự chết.

6-Cuối cùng sự chết của Chúa Giêxu làm ứng nghiệm lời tiên tri trong Cựu ước Tất cả Cựu ước đều nói về Chúa Giêxu chịu chết. Chúa Giêxu chịu chết không phải là yếu đuối, nhưng là mạnh mẽ, không phải là thất bại, nhưng hoàn toàn đắc thắng, vì thực hiện được chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã hoạch định từ buổi sáng thế. Trên Thập tự giá, Chúa Giêxu đã long trọng tuyên bố : "XONG RỒI" (Giăng 19:30). Chúng ta có trách nhiệm phải công bố sự chết của Chúa cho đến khi Ngài trở lại. Mỗi lần dự tiệc thánh, Phaolô bảo : "Mỗi lần ăn bánh, uống chén nầy, thì công bố sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến". Đó là trách nhiệm của chúng ta, vì vậy là những người được cứu, chúng ta phải nói cho mọi người biết về sự chết của Chúa Giêxu như chúng ta đã tin được cứu rồi thì ước ao người khác cũng tin để được cứu rỗi như chính mình. Vả xin Chúa cho chúng ta sống xứng đáng vớilời nói việc làm của chúng ta tương hiệp và khích lệ đồng bào chúng ta quay về với Chúa, để hưởng được ơn phước cứu rỗi của Ngài như chúng ta vậy.  (Mục sư Đoàn Văn Miêng)./.


Bài viết mới nhất:
Danh ngôn đức tin:


Mọi đóng góp về bài vở xin liên hệ tới chúng tôi qua email: luaphucamhp@yahoo.com


Trang Hoithanhkienbai Blog: Một trang chia sẻ cho bạn về niềm tin nơi Thượng Đế trong Đức Chúa Giê-xu Christ: Tin tức, dưỡng linh, đời sống, hôn nhân, vvv..


Yêu mếm linh hồn

Đăng bởi Qúy Đôn | Thứ Hai, ngày 30 tháng 3 năm 2015Bài viết mới nhất:
Danh ngôn đức tin:


Mọi đóng góp về bài vở xin liên hệ tới chúng tôi qua email: luaphucamhp@yahoo.com


Trang Hoithanhkienbai Blog: Một trang chia sẻ cho bạn về niềm tin nơi Thượng Đế trong Đức Chúa Giê-xu Christ: Tin tức, dưỡng linh, đời sống, hôn nhân, vvv..


Tính toán khi dâng cho Chúa

Đăng bởi Qúy Đôn | Chủ Nhật, ngày 29 tháng 3 năm 2015Bài viết mới nhất:
Danh ngôn đức tin:


Mọi đóng góp về bài vở xin liên hệ tới chúng tôi qua email: luaphucamhp@yahoo.com


Trang Hoithanhkienbai Blog: Một trang chia sẻ cho bạn về niềm tin nơi Thượng Đế trong Đức Chúa Giê-xu Christ: Tin tức, dưỡng linh, đời sống, hôn nhân, vvv..


Kinh Thánh biến đổi tội nhân

Đăng bởi Qúy Đôn | Thứ Bảy, ngày 28 tháng 3 năm 2015Bài viết mới nhất:
Danh ngôn đức tin:


Mọi đóng góp về bài vở xin liên hệ tới chúng tôi qua email: luaphucamhp@yahoo.com


Trang Hoithanhkienbai Blog: Một trang chia sẻ cho bạn về niềm tin nơi Thượng Đế trong Đức Chúa Giê-xu Christ: Tin tức, dưỡng linh, đời sống, hôn nhân, vvv..


Xin phép được tự sát

Đăng bởi Qúy Đôn | Thứ Sáu, ngày 27 tháng 3 năm 2015Bài viết mới nhất:
Danh ngôn đức tin:


Mọi đóng góp về bài vở xin liên hệ tới chúng tôi qua email: luaphucamhp@yahoo.com


Trang Hoithanhkienbai Blog: Một trang chia sẻ cho bạn về niềm tin nơi Thượng Đế trong Đức Chúa Giê-xu Christ: Tin tức, dưỡng linh, đời sống, hôn nhân, vvv..


Người hai mặt

Đăng bởi Qúy Đôn | Thứ Năm, ngày 26 tháng 3 năm 2015Bài viết mới nhất:
Danh ngôn đức tin:


Mọi đóng góp về bài vở xin liên hệ tới chúng tôi qua email: luaphucamhp@yahoo.com


Trang Hoithanhkienbai Blog: Một trang chia sẻ cho bạn về niềm tin nơi Thượng Đế trong Đức Chúa Giê-xu Christ: Tin tức, dưỡng linh, đời sống, hôn nhân, vvv..


Các thức ăn kỵ nhau

Đăng bởi Thanh Xuân | Thứ Tư, ngày 25 tháng 3 năm 2015Bạn đã biết gan lợn không nên xào chung với giá? Không uống sữa bò với các loại quả họ cam quýt…. nhưng còn những loại thực phẩm khác nữa? Và làm sao để dễ nhớ? Mật ong, sữa, sữa đậu nành? 
Ăn cùng tắc tử - phải đành xa nhau!

Gan lợn, giá, đậu nực cười? 
Xào chung, mất sạch bổ tươi ban đầu!

Thịt gà, kinh giới kỵ nhau? 
Ăn cùng một lúc, ngứa đầu phát điên!


Thịt dê, ngộ độc do đâu? 
Chỉ vì dưa hấu, xen vào bữa ăn!

Ba ba ăn với dền, sam 
Bụng đau quằn quại, khó toàn vẹn thân!

Động kinh, chứng bệnh rành rành? 
Là do thịt lợn, rang chung ấu Tầu!

Chuối hột ăn với mật, đường? 
Bụng phình, dạ trướng, dọc đường phân rơi!

Thịt gà, rau cải có câu? 
Âm dương, khí huyết thoát vào hư vô!

Trứng vịt, lẫn tỏi, than ôi? 
Ăn vào chắc chết, mười mươi rõ ràng!

Cải thìa, thịt chó xào vô? 
Ăn vào, đi tả, hôn mê khôn lường!

Sữa bò, cam, quýt, bưởi, chanh? 
Ăn cùng một lúc, liên thanh sấm rền!
Quả lê, thịt ngỗng thường thường? 
Ăn vào cơ thể đùng đùng sốt cao!

Đường đen pha sữa đậu nành? 
Đau bụng, tháo dạ, hoành hành suốt đêm!

Thịt rắn, kị củ cải xào? 
Ăn vào, sao thoát lưỡi đao tử thần!

Nôn mửa, bụng dạ không yên? 
Vì do hải sản ăn liền trái cây!

Cá chép, cam thảo, nhớ rằng? 
Ăn chung, trúng độc, không cần hỏi tra!

Nước chè, thịt chó no say? 
Thỉnh thoảng như thế, có ngày ung thư!

Chuối tiêu, môn, sọ phiền hà? 
Ruột đau quằn quại, như là dao đâm!

Khoai lang, hồng, mận ăn vô? 
Dạ dày viêm loét, tổn hư tá tràng!

Ai ơi, khi chưa dọn mâm? 
Nhắc nhau nấu nướng, sai lầm hiểm nguy! 
Giàu Vitamin C chớ có tham (1) 
Nấu cùng ốc, hến, cua, tôm, nghêu, sò!


Ăn gì? ăn với cái gì? 
Là điều cần nhớ, nên ghi vào lòng! 
Chẳng may ăn phải, vài giờ? 
Chúng tạo chất độc bảng A chết người! 
Quý nhau mời tiệc lẽ thường! 
Thức ăn tương phản, trăm đường hại nhau! 

(1) Các loại thực phẩm giàu Vitamin C không được nấu, ăn cùng các loài nhuyễn thể.


Bài viết mới nhất:
Danh ngôn đức tin:


Mọi đóng góp về bài vở xin liên hệ tới chúng tôi qua email: luaphucamhp@yahoo.com


Trang Hoithanhkienbai Blog: Một trang chia sẻ cho bạn về niềm tin nơi Thượng Đế trong Đức Chúa Giê-xu Christ: Tin tức, dưỡng linh, đời sống, hôn nhân, vvv..


Anh mù cầm đèn


Bài viết mới nhất:
Danh ngôn đức tin:


Mọi đóng góp về bài vở xin liên hệ tới chúng tôi qua email: luaphucamhp@yahoo.com


Trang Hoithanhkienbai Blog: Một trang chia sẻ cho bạn về niềm tin nơi Thượng Đế trong Đức Chúa Giê-xu Christ: Tin tức, dưỡng linh, đời sống, hôn nhân, vvv..


NHV: Trở Thành Tạo Vật Mới - 2 Côrinhtô 5:17
CHƯƠNG TRÌNH NIỀM HY VỌNG
Chương Trình Hôm Nay - Thứ Tư, 18/03/2015

Đề Tài: Trở Thành Tạo Vật Mới - 2 Côrinhtô 5:17Nghe: 

Tải bài học mp3 về máy tại đây.

Nguồn: đài nguồn sống


Bài viết mới nhất:
Danh ngôn đức tin:


Mọi đóng góp về bài vở xin liên hệ tới chúng tôi qua email: luaphucamhp@yahoo.com


Trang Hoithanhkienbai Blog: Một trang chia sẻ cho bạn về niềm tin nơi Thượng Đế trong Đức Chúa Giê-xu Christ: Tin tức, dưỡng linh, đời sống, hôn nhân, vvv..


Chim ưng và gà nhà

Đăng bởi Qúy Đôn | Thứ Ba, ngày 24 tháng 3 năm 2015Bài viết mới nhất:
Danh ngôn đức tin:


Mọi đóng góp về bài vở xin liên hệ tới chúng tôi qua email: luaphucamhp@yahoo.com


Trang Hoithanhkienbai Blog: Một trang chia sẻ cho bạn về niềm tin nơi Thượng Đế trong Đức Chúa Giê-xu Christ: Tin tức, dưỡng linh, đời sống, hôn nhân, vvv..


Cửa kính và gương soi

Đăng bởi Qúy Đôn | Thứ Hai, ngày 23 tháng 3 năm 2015Bài viết mới nhất:
Danh ngôn đức tin:


Mọi đóng góp về bài vở xin liên hệ tới chúng tôi qua email: luaphucamhp@yahoo.com


Trang Hoithanhkienbai Blog: Một trang chia sẻ cho bạn về niềm tin nơi Thượng Đế trong Đức Chúa Giê-xu Christ: Tin tức, dưỡng linh, đời sống, hôn nhân, vvv..


Cần phải lịch thiệp

Đăng bởi Qúy Đôn | Chủ Nhật, ngày 22 tháng 3 năm 2015Bài viết mới nhất:
Danh ngôn đức tin:


Mọi đóng góp về bài vở xin liên hệ tới chúng tôi qua email: luaphucamhp@yahoo.com


Trang Hoithanhkienbai Blog: Một trang chia sẻ cho bạn về niềm tin nơi Thượng Đế trong Đức Chúa Giê-xu Christ: Tin tức, dưỡng linh, đời sống, hôn nhân, vvv..


Đốt Vàng Mã, Người Âm Có Nhận Được Không

Đăng bởi Thanh Xuân | Thứ Bảy, ngày 21 tháng 3 năm 2015
Đây là mẫu tin sưu tầm qua mạng nên không xác chứng tính thực hư của câu chuyện. Tuy nhiên, quý vị có thể dùng nó để suy gẩm về mấu chốt của việc đốt vàng mã.
Đồ thật không biếu, chỉ biếu ôtô giấy 700.000 đồng, lại còn khấn 'ba phù hộ con thăng chức'. Giấy mà thay lòng hiếu thảo được à?


Vào ngày 9/9/2009, mới 8 giờ 15 phút, cả phòng giao lưu áp vong tại Đông Tác, Kim Liên, Hà Nội đã náo nhiệt vì có một vị tướng về "nhập" vào cô cháu gái mình. Cô này mới tốt nghiệp du học ở Australia về, ngày thường nói năng nhỏ nhẹ, vốn chưa biết thế giới tâm linh nên hôm nay muốn đến 'Thực mục sở thị'. Gia đình vị tướng này đến giao lưu tương đối đông, cả con cháu có đến 10 người, có hai người con đã lên cấp tá trong quân đội và xin đề nghị cơ quan không để lộ tên của vị tướng trên phương tiện thông tin - và đương nhiên ban khảo nghiệm hoàn toàn đồng ý.
Vị tướng này nhập vào cô cháu gái, cười ha hả, mà giọng nói rất to, trầm hùng, lại pha chút khôi hài của vị tướng quân quen "ăn to nói lớn" nơi chiến trận. Anh con trai (quân hàm thượng tá) hỏi:
 • Con đốt tiền biếu cho ba, ba có nhận được không?
 • Nhận được!
 • Con đốt quần áo biếu cho ba, ba có nhận được không?
 • Nhận được!
 • Con đốt ôtô biếu ba, ba có nhận được không?
 • Ôtô hả, mi đốt cả hai lần tao đều nhận được cả!
Cả gia đình mừng mừng, tủi tủi vì không những được giao lưu trực tiếp với cha mình (tính tình giọng nói vẫn thế) mà ba còn nhận được quà biếu của con cháu nữa. Đột nhiên vị tướng chuyển sang giọng trang nghiêm và khôi hài:
 • Nhưng mà bọn mi đã hại tao!
 • Sao hả ba?
 • Khi nhận được ôtô, khoái chí quá, tao đẩy ra đường chạy thử thì khởi động mãi mà máy không nổ! Hoá ra không có xăng (cả gia đình cười). Chềnh hềnh ra đường mãi, nên công an đến tuýt còi bắt nộp phạt vì "cản trở giao thông". Loay hoay và lóng ngóng mãi mà không đánh xe vào rìa đường được, công an lại hỏi: "xin cho kiểm tra bằng lái", tao làm gì có bằng lái, và lại phải nộp phạt lần thứ hai (cả gia đình lại cười). Chưa hết đâu, khi bọn mi gửi ôtô lần thứ hai, tao chán quá chả thèm đi nhận, thì tháng sau tao lại nhận được một "trát" bắt nộp tiền "phạt phí lưu kho lưu bãi" (cả gia đình lại cười như nắc nẻ).
Vị tướng nói tiếp:
 • Như vậy vẫn còn may đấy, nếu tao mà đi từ Sài Gòn bằng chiếc ôtô bọn mi biếu thì ba ngày nữa chưa chắc ra được Hà Nội, vậy thì hôm nay giao lưu làm sao được đây?
 • Thế ba đi mây về gió à?
 • Nhanh hơn cả đi mây về gió! Chỉ cần nghĩ về đâu là đến đó liền. Nhưng bọn mi có thực lòng biếu ôtô cho tao không?
 • Chúng con thật lòng mà ba.
 • Chiếc ôtô thứ hai khá cầu kỳ, bọn mi mua 700.000 đồng ở Hàng Mã đúng không?
 • Vâng, sao ba biết tường tận như thế!
 • Thì lúc đó tao đang đứng cạnh đó mà. Nếu bọn mi có lòng hiếu thảo, thì hãy mua cho tao một chiếc ôtô thật khoảng 700 triệu thôi mà.
 • Nhưng ba có cần đi ôtô của trần gian đâu
 • Thì tao tặng cho các đồng đội của tao trong hội cựu chiến binh để họ chở nhau đi chơi, được không?
Mấy người con gãi đầu gãi tai tỏ ra lúng túng, vị tướng quân lại cười ha hả và nói:
 • Ôtô thật sao không biếu, mà chỉ biếu ô tô giấy 700.000 đồng thôi, lại còn cứ khấn "ba phù hộ cho con thăng chức ba nhé", ôtô giấy mà thay cho lòng hiếu thảo được à?"
Vị tướng lại nói tiếp:
 • Bọn mi khi đi may quân phục có đo không?
 • Phải đo đến ba lần chứ ạ.
 • Thế sao bọn mi mua quần áo mã mà chẳng đo gì cả, biết "người âm" gầy hay béo, cao hay thấp mà mua? Mặc không vừa thì vứt bãi rác à?
 • Con nghĩ là sẽ có phép biến hoá mà ba
 • Đã có phép biến hoá thì cớ sao phải mua đồ giấy để đốt đi cho phí, sao không mua đồ thật, rồi đặt lên cúng, tao vẫn chứng nhận được mà, sau đó đem quần áo ấy tặng cho các đồng đội của tao, nói rằng "ba cháu gửi biếu các bác" thì có hơn không?
 • Vâng chúng con xin làm theo lời ba.
 • Lại còn cái vụ tiền mã nữa. Có 4 lý do mà không nên mua đồ mã: thứ nhất là các nguyên liệu làm tiền mã, đồ mã đều từ các thứ vật liệu dễ cháy, bẩn thỉu, tanh hôi. Thứ hai là khi gia công, đàn bà con gái, chó mèo nhảy qua nhảy lại còn gì là thanh tịnh. Thứ ba là bọn mi đi lấy tiền ngân hàng, có đếm không? Đếm đến ba lần ấy chứ. Nhưng khi đi mua tiền mã, có đứa nào đếm không? Chẳng bao giờ chứ gì. (cả gia đình sững sờ). Nhưng nếu có đếm thì chẳng bao giờ đủ đâu. Như vậy trong tư duy của bọn làm tiền mã, hàng mã đã chứa đầy tư tưởng đại khái và giả dối rồi, sự giả dối và bất tịnh này đã tàng trữ trong đồ cúng. Thế mà lại nheo nhẻo khấn rằng "chúng con lòng thành dâng lên tịnh tài tịnh vật" hay sao? 

 • Thanh tịnh cái nỗi gì! Thứ tư là: "thống đốc ngân hàng" của thế giới tâm linh đâu có cho phép lưu hành đồng tiền do các cõi giới khác in hộ? Đồng tiền phải có mệnh giá chứ, có thể chế nào mà lại chấp nhận cho hàng nghìn hàng vạn hãng in tiền không? Rồi ai cũng tự in thì tiền có giá trị gì không?... Vậy nên, nếu các con có cúng thì hãy cúng tiền thật, sau đó mang số tiền đó nhân danh ba mà giúp đỡ đồng đội của ba thì đó mới là cúng thật.

Hòa thượng Thích Giác Tài,

Bài viết mới nhất:
Danh ngôn đức tin:


Mọi đóng góp về bài vở xin liên hệ tới chúng tôi qua email: luaphucamhp@yahoo.com


Trang Hoithanhkienbai Blog: Một trang chia sẻ cho bạn về niềm tin nơi Thượng Đế trong Đức Chúa Giê-xu Christ: Tin tức, dưỡng linh, đời sống, hôn nhân, vvv..


SỨC KHỎE- ĐỜI SỐNG

Xem tất cả Sức khỏe đời sống »

SẮC ĐẸP

Xem tất cả Sắc đẹp »

GIA CHÁNH

Xem tất cả Gia chánh »

MẸ & BÉ

Xem tất cả Mẹ và bé »