Hôm nay:

BÀI VIẾT- BÀI LUẬN- GHI CHÚ

Xem tất cả Các bài luận- viết »

ĐỜI SỐNG CƠ ĐỐC

Xem tất cả Đời sống Cơ Đốc»

CHUYÊN MỤC HỎI ĐÁP

Xem tất cả Câu hỏi đáp »

Hội Thánh Kiền Bái » » Chương Trình Học Thần Học Căn Bản- Cuộc Đời Chúa Cứu Thế- Quyển 1- Phần 1

Chương Trình Học Thần Học Căn Bản- Cuộc Đời Chúa Cứu Thế- Quyển 1- Phần 1

Đăng bởi Qúy Đôn | Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2012

In bài
Cỡ chữ: +A =A -A
ĐÁP ÁN- BÀI KIỂM QUYỂN 1- PHẦN 1

BÀI KIỂM 1

1.      Người La Mã đặt tên quê hương Chúa Giê- su là gì?  Pha-let-tin
2.      Dân chúng Pha-let-tin có quôc tịch gì? Do Thái
3.       Đế Quốc nào thong trị Pha-let-tin vào thời Chúa Giê-su? La Mã
4.      Biển lớn nằm giữa những vùng thuộc địa của La mã tên là gì ? Địa Trung Hải
5.      Số hoặc chữ trong cảnh 1, hình 3 đánh dấu vị trí La Mã  4,  Pha-let-tin 6
6.      Từ La Mã đến Pha-let-tin bao xa?  1500 dặm
7.      Cho biết hai phương tiện người La mã đã thực hiện để có thể đi đến các vùng đất chiếm đóng tại những nơi xa xôi như vậy? (1) Đường lát đá, (2) Thuyền buồm và mái chèo
8.      Thủ đô của Đế Quốc La Mã là gì?  Rô-ma


Câu hỏi ôn tập:

1.      Quốc tịch của Chúa Giê-su và những người đồng hương của Ngài là?.....
2.      Phương tiện người La Mã đã thực hiện đi đến các vùng chiếm đóng?...
3.      Kinh đô của La- Mã?....

BÀI KIỂM 2

1.      Có hai nhóm chính trị Do Thái, nhóm nào ghét người La mã?  Đảng Xê-lốt
2.      Nhóm nào trong hai nhóm đó cộng tác với người La Mã? Người Thâu thuế
3.      Danh hiệu của hoàng đế La Mã là gì? Sê-sa
4.      Hoàng đế La Mã sống ở đâu? Rô-ma
5.      Người Do Thái nộp thuế cho ai? Đế Quốc La- Mã
6.      Quốc tịch của người thâu thuế tại Pha-let-tin? Do Thái
7.       Xê-lôt có nghĩa là gì? Đảng yêu nước, cách mạng chống đế quốc
8.      Quốc tịch của Xê-lôt? Do Thái
9.      Người thâu thuế và người Xê-lot có thái độ nào với nhau? Thù nghịch nhau
10. Người La –ma dành hành hình nào cho những người cách mạnh Do Thái thời bấy giờ? Đóng đinh trên thập giá (cây gỗ)

Câu hỏi ôn tập:

1.      Hai nhóm chín trị nào trong thời Chúa Cứu Thế Giê-su?...
2.      Danh hiệu của Hoàng Đế La Mã?...
3.      Lý do người thâu thuế bị người Xê-lốt ghét, chống đối?...
4.      Nhóm nào làm việc với người La Mã?...

BÀI KIỂM 3

1.      Có hai quan điểm chính trị đối nghịch nhau tại xứ sở Cháu Giê-su. Có hai môn đồ từng theo quan điểm đó trước khi đi theo Chúa Giê-su A. Ai ủng hộ luật pháp La-mã? Thâu thuế- Mathiơ  B. Ai ủng hộ chủ nghĩa quốc gia? Xê-lốt- Simon xelot
2.      Quốc tịch Mathiơ? Do Thái
3.       Mathio sống ơ nước nào? Pha-let-tin
4.      Nghề nghiệp của Mathio a. trước khi theo Chúa?  Thâu thuế  b. Sauk hi theo Chúa? Làm sứ đồ (môn đồ của Chúa)
5.      Simôn Xêlốt làm gì trước khi theo Chúa? Cách mạng
6.      SimonXelot theo hay chống lại sự cai trị của La Mã? Chống lại
7.      Chủ đề chính của Phúc âm Mathio?  Nước Thiên Đàng
8.      Tên tác giả viết sách đầu tiên là gì? Mathio
9.      Trong nước nào Mathio và Simon Xelot đã hiệp lại với nhau? Nước Trời
10. Nước Thiên Đàng khác với sự cai trị của La- mã và hoạt động của cách mạng trong quan điểm nào? Nước Thiên Đàng: Tình yêu # Bạo lực: Đế Quốc LamãCâu hỏi ôn tập:

1.         Trước khi theo Chúa, Simo Xelot và Mathio ghét nhau vì cớ gì?...
2.         Chủ đề chính của Phúc Âm Mathio?...
3.         Nước Thiên Đàng thành lập bởi?...
4.         Mathio và Simon Xelot hiệp nhau tại đâu?...

BÀI KIỂM 4

1.      Ba tên Kinh Thánh đã dùng để nói về nước của Chúa Giê-su là gì? 1. Nước Thiên Đàng 2. Nước Đức Chúa Trời 3. Nước Đấng Christ
2.       Người Do Thái gọi vị vua họ đang mong đợi là gì? A. Tiếng Hê-bơ-rơ (Hy-bá) Mê-si-a B. Tiếng Gờ-réc ( Hy Lạp) là Đấng Christ
3.       Ba biểu tượng  của một vị vua? Ngai, mão, cây phủ việt
4.      Trước khi lên ngôi vua, người đó phải nhận lễ gì? Xức dầu
5.       Các vua Tây Ban Nha bành trướng uy quyền quốc gia của họ bằng bạo lực  thì Đấng Christ mở rộng vương quốc Ngài bằng? Tình yêu
6.      Danh xứng “Mê-si-a” và “Đấng Christ” nghĩa là gì? Đấng được xức dầu
7.      Chữ “Mê-si-a” là tiếng nước nào? Hê-bơ-rơ
8.      Chữ “Christ” là tiếng nước nào? Hy-lạp
9.      Các vua đều được xức gì? Xức dầu
10. Chúa Giê-su được xức dầu bằng gì?  Xức dầu bằng Đức Thánh Linh

Câu hỏi ôn tập:

1.      Nước Chúa Giê-su được mở rộng bằng…?....
2.      Mọi vua phải được xức gì?...
3.      Danh hiệu “được xức dầu” trong tiếng Hy-lạp là gì?... tiếng Hy-bá-lai là gì?...
4.      Danh hiệu “được xức dầu” trong tiếng Hy-lạp muốn nói tới chức vụ gì của Chúa Giê-su?...

BÀI KIỂM 5

1.      Các nước thế gia thường áp đặt quyền hành trên dân chúng; nhưng Chúa Giê-su đã thực hiện thi quyền đó bằng? Tình yêu
2.      Trong bài cầu nguyện chung, Chúa Giê-su đã dạy chúng ta điều gì về cách thiết lập nước Ngài trong đời sống chúng ta? Nước Cha Được đến, Ý Cha được nên
3.      Nước nào luôn chống nghịch với nước Thiên Đàng? Nước Sa-tan
4.      Xin kể tên một số đặc tính khác nhau trong mỗi nước A. Nước Thiên Đàng? Công bình, vui vẻ, bình an (Roma)B. Nước Sa-tan? Bất công, buồn rầu, bất an
5.      a. Mọi ngươi sẽ tuyên xưng điều gì trong ngày trọng đại khi nước tương lai được thiết lập? Giê-su là Chúa b. Mọi người sẽ làm gì trong ngày ấy? đều quỳ
6.      Câu nào sau đây nói đến Nước Chúa Hiện Tại và Câu nào nói Tương Lai: a. Sa-tan bị tiêu diệt Tương Lai  b. Ý riêng còn quấy phá  Hiện Tại c. Chỉ một số người công nhận Đấng Christ là Chúa, và quỳ gối xuống trước mặt Ngài  Hiện tại c. Sa-tan không ngừng quấy rối Hiện tại d. Đấng Chrisst cai trên mọi người và mọi sự Tương lai f. Ý riêng vĩnh viễn bị tiêu diệt Tương lai
7.       Câu Kinh Thánh nào dạy chúng ta trước hết phải tìm kiếm nước Chúa Mathio 6:33

Câu hỏi ôn tập:

1.      Nước Đấng Christ được mở rộng bằng?...
2.      Theo Rô-ma 14:17 Đặc tính Nước Thiên Đàng là gì?...
3.      Câu Kinh Thánh nào dạy chúng ta trước hết tìm kiếm nước Chúa và có ý nghĩa như thến nào?...
4.      Theo lời cầu nguyện chung Chúa dạy thì nước Trời được thiết lập khi nào?...
>>> Các bài tiếp theo đang được cập nhật, hãy thêm lời cầu nguyện xin Chúa tiếp trợ, giúp xức cho chúng tôi. Chúng tôi cần sự hợp tác của quý vị!

 Ms Josep Don & Anne Xuan


Mọi đóng góp về bài vở xin liên hệ tới chúng tôi qua email: luaphucamhp@yahoo.com


Trang Hoithanhkienbai Blog: Một trang chia sẻ cho bạn về niềm tin nơi Thượng Đế trong Đức Chúa Giê-xu Christ: Tin tức, dưỡng linh, đời sống, hôn nhân, vvv..


Share this article :
Blogger Comments ( 0 )
Facebook Comments( )
Google Comments

SỨC KHỎE- ÐỜI SỐNG

Xem tất cả Sức khoẻ đời sống »

SẮC ÐẸP

Xem tất cả Sắc đẹp »

GIA CHÁNH

Xem tất cả Gia chánh »

MẸ & BÉ

Xem tất cả Mẹ và bé »